Pirkanmaan käräjäoikeus on 17.1.2013 tuominnut rakennustyömaan päätoteuttajan vastaavana työnjohtajana toimineen henkilön työturvallisuusrikoksesta 10 päiväsakon eli yhteensä 460 euron sakkorangaistukseen.

Käsiteltävänä oli Tampereella helmikuussa 2011 sattunut tapaturmatapaus, jossa loukkaantui lievästi kaksi työntekijää. Teollisuushallia saneerattiin ja laajennettiin. Töihin kuului mm. sähkö- ja putkitöitä. Sähköasentajat olivat asentamassa noin viiden metrin korkeudelle kaapelihyllylle 2,65 kg/m painoista sähkökaapelia. Samanaikaisesti kaapelihyllyn alapuolella kohdassa, jonka ohi varsinainen asennustyö oli jo mennyt, oli putkimies hitsaamassa.

Kaapeli kiinnitettiin nippusiteillä. Aikaisemmin työssä oli käytetty lankunpätkiä, joilla kaapelin pysyminen hyllyllä oli varmistettu, mutta jostakin syystä tässä asennustyössä näin ei toimittu. Asennustyön aikana kaapeli lähti putoamaan hyllyltä ja putosi noin 30 metrin matkalta katkoen nippusiteet. Kaapeli osui alla hitsaamassa olleeseen työntekijään ja tämän paikalle sattuneeseen työtoveriin aiheuttaen vammoja.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että sekä kaapelin asennusaikaisen tuennan järjestäminen että samanaikaisesti työmaalla käynnissä olleiden töiden yhteensovittaminen oli laiminlyöty.

Käräjäoikeus totesi, että koko asennettavana olleen kaapelin aluetta oli pidettävä vaara-alueena, jonka turvallisuudesta olisi tullut huolehtia, kunnes kaapelin asennustyö on saatettu loppuun. Vasta tällöin voidaan asennusaikaiset tuet poistaa. Koko vaara-aluetta ei kuitenkaan ollut eristetty eikä merkitty eikä kulkua vaara-alueelle ollut riittävästi estetty. Varotoimenpiteet kattoivat vain sen kohdan, jossa asennustyötä kulloinkin tehtiin. Vastuu vaara-alueen eristämisestä ja samanaikaisten töiden yhteensovittamisesta oli päätoteuttajan edustajana toimineella vastaajalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa, että tapaus korostaa rakennustyömaan päätoteuttajan vastuuta. Tämän on varsin huolellisesti huolehdittava eri töiden yhteensovittamisesta ja valvonnasta. Rakennustyömaalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin, mikä merkitsee myös sitä, että valvonnan pitää olla kattavaa ja jatkuvaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.