Poliisihallituksen ja poliisilaitosten suorittamassa asealan valvonnassa on noussut esille ruudin ja patruunoiden säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä.

Lähtökohtana on, että asealan elinkeinonharjoittajan tulee huomioida patruunoiden, nallien ja ruudin sekä elinkeinoluvan ulkopuolisten ilotulitteiden osalta räjähdeasetuksen ankarat velvoitteet. Asealan elinkeinonharjoittajan on huolehdittava, että harjoittaessaan patruunakauppaa tulee sillä olla palveluksessa varastoinnin vastuuhenkilö, jonka pätevyys osoitetaan voimassaolevalla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) antamalla todistuksella.

Elinkeinonharjoittajan on huomioitava, että varastoidessaan taikka säilyttäessään patruunoita, ruutia ja nalleja muussa kuin myymälärakennuksen myymälätilassa, on säilytystilan oltava Tukes:n hyväksymä.

Asealan elinkeinonharjoittajia pyydetään lisäksi edelleen huomioimaan, että liiketilassa saa säilyttää vain 10 kg ruutia. Ruuti tulee säilyttää eri säilytystilassa eli kaapissa kuin patruunat ja ilotulitteet. Patruunat, ruuti ja ilotulitteet tulee säilyttää aina eri kaapeissa. Sen sijaan nallit ja patruunat voivat olla samassa kaapissa.

Patruunakaapeissa tulee olla lukituksena 4 luokan lukko jolla tarkoitetaan turvalukkoa. Itse myymälätilan patruunakaapin on oltava standardin SFS 4399 luokan täyttävä. Kyseinen kaappi kestää 30 minuutin paloajan.

Myymälätilasta erillisen patruunoiden ja ruudin säilytystilan tulee olla joko standardin SFS 4399 kaappi taikka muu paloluokitukseltaan B30 luokan tila.

Erillisessä patruunoiden ja ruudin säilytystilassa ei saa olla säilytettävänä mitään muuta tavaraa, kuin esimerkiksi patruunoita. Mikäli elinkeinonharjoittaja säilöisi myymälätilan ulkopuolella olevassa patruunavarastossa ruutia erillisessä kaapissa, tulee kaapin kestää paloa 120 minuutin ajan.

Elinkeinonharjoittajien on tärkeää muistaa ja huomioida, että räjähdeaineiden ja patruunoiden säilytyksellä on vaikutusta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Säännösten vastainen säilytys on säädetty rangaistavaksi.

Asiaa koskeva sääntelyä on muun muassa räjähdeasetuksessa (473/1993) ja rikoslaissa.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.