Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen, jolla saatetaan voimaan arktisen alueen pelastusyhteistyösopimus.

Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa lento- ja meripelastusyhteistyötä arktisilla alueilla. Sopimus koskee hädässä olevien ihmisten pelastamista arktisella alueella. Sopimus ei koske aineellisten vahinkojen tai ympäristövahinkojen torjuntaa. Yhteistoiminnan ja koordinaation tehostaminen on tarpeellista arktisen alueen laajuuden takia.

Sopimuksessa määritellään, millä alueella kukin sopimusosapuoli pelastustoimia suorittaa. Suomen osalta alue käsittää valtakunnan rajojen ja pohjoisen napapiirin rajoittaman alueen. Hätätilanteessa osapuolet ryhtyvät omalla alueellaan pelastustoimiin ja ilmoittavat toiselleen hätätilanteista. Sopimuksessa on määräykset toimivaltaisista viranomaisista ja yhteistoimintajärjestelyistä, esimerkiksi avun hälyttämisestä ja operaatioiden toteuttamisesta.

Sopimuksen osapuolet ovat Kanada, Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat.

Sopimus tulee voimaan 19.1.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.