Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 17.1.2013 kohdentaa 20 miljoonaa euroa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomasijoitustoimintaan myönnettyjä varoja meriteollisuuden verkostoyrityksiin sekä cleantech ja biotalous- -aloille. Paino on erityisesti kasvaville ja kansainvälistyville pk-yrityksille. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi ja hallitus vahvisti päätöksen aikaisemmin tänään.

Kaikki kolme toimialaa ovat pääomavaltaisia aloja, joilla yritysten menestys on merkittävästi sidoksissa rahoituksen saatavuuteen ja pääomitukseen. Suomessa on noin 450 meriteollisuusyritystä, jotka työllistävät noin 17 850 henkilöä. Risteilyalustuotannon ulkopuolella meriteollisuuden näkymät ovat lupaavat. Suomen kannalta myönteisimmät näkymät ovat offshore-toiminnassa ja arktisessa merenkulussa.

Cleantech- ja biotalousliiketoiminta on voimakkaassa kansainvälisessä kasvussa. Molemmat alat ovat hallitusohjelman kärkihankkeita. Suomessa on yli 2000 cleantech-yritystä.

Päätöksellä muutetaan valtion elvytoimistoimiin varatun 100 miljoonan euron vakautusrahoitusohjelman käyttökohdetta. Ohjelma käynnistyi vuonna 2009 ja päättyi viime vuoden lopussa.

Nyt tehtyjen päätösten lisäksi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori asetti viime viikolla työryhmän pohtimaan laajemmin meriteollisuuden kilpailukykyä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.