Valtioneuvosto nimitti torstaina 17. tammikuuta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Eero Heliövaaran 1.3.2013-31.12.2017.

Heliövaara on toiminut aiemmin muun muassa SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana 2006-2009, Pohjola yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana 2001-2005 sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana 1998-2001.

Omistajaohjausosaston tehtävänä on valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.