Vaunua numero 63 tuodaan loppuvarusteluun HKL:n Vallilan raitiovaunuvarikolle.

HKL tuo tänä vuonna liikenteeseen kymmenen uutta matalalattiaisella väliosalla varustettua raitiovaunua, kun 1970-luvulla Suomessa valmistettujen nivelraitiovaunujen peruskorjausurakka saadaan päätökseen. Matalalattiaisten väliosien lisääminen muuten korkealattiaisiin nivelraitiovaunuihin edistää esteettömyyttä raitioliikenteessä ja lisää yksittäisten vaunujen matkustajakapasiteettia. Peruskorjauksen myötä liikennöinnin luotettavuus paranee ja vaunujen käyttöikä pitenee.

Ensimmäinen peruskorjattu ja matalalattiaosalla varustettu 1970-luvun vaunu, ns. 1-sarjan vaunu, otetaan matkustajaliikenteeseen viikolla 5. HKL:llä on kaikkiaan 40 1-sarjan vaunua, joista maksimissaan 6 on kerrallaan peruskorjauksessa. Jo aiemmin HKL-Raitioliikenne on toteuttanut 42:een 1980-luvulla valmistettuun, ns. 2-sarjan nivelraitiovaunuun peruskorjauksen ja matalalattiaiset väliosat.

Vaunut kuljetetaan korjausta ja väliosan lisäämistä varten Saksan Halberstadtiin. Vaunuihin lisättävä matalalattiainen väliosa on HKL-Raitioliikenteen omaa suunnittelua. Saksalainen Verkehrs Industrie Systeme GmbH (VIS) toimii alihankkijana, joka rakentaa väliosan ja peruskorjaa vaunun. Peruskorjauksessa vaunut mm. hiekkapuhalletaan ja maalataan uudelleen ja kaikki pintamateriaalit vaihdetaan.

Peruskorjattuihin vaunuihin varustellaan vielä mm. penkit ja sähkölaitteet Vallilan raitiovaunuvarikolla HKL:n omana työnä. Ennen kuin vaunut otetaan liikennekäyttöön niille tehdään täydellinen käyttöönottotarkastus ja katsastus. Ensimmäisen käyttöönotettavan vaunun jälkeen uusi vaunu saadaan liikenteeseen aina noin neljän viikon välein. Kaikki kymmenen vaunua ovat valmiina tämän vuoden marraskuussa.

Peruskorjaus ja väliosan lisääminen kasvattaa myös vaunujen käyttöikää merkittävästi. Raitiovaunukaluston laskennallinen käyttöikä on noin 40 vuotta. Tällä hetkellä peruskorjauksessa olevien, jo nyt lähes 40-vuotiaiden 1-sarjan vaunujen voi muutostöiden ansiosta laskea palvelevan matkustajia luotettavasti vielä jopa parikymmentä vuotta.

Kun kaikki väliosat on asennettu, on HKL:llä kaikkiaan 52 matalalattiaisella väliosalla varustettua nivelraitiovaunua kokonaan matalalattiaisten 40 vaunun lisäksi.

HKL hankkii kalustoaan täydentämään myös 40 uutta matalalattiaista raitiovaunua. Uusia vaunuja rakennetaan parhaillaan suomalaisen kiskokalustovalmistajan Transtechin tehtaalla Kajaanin Otanmäessä; ensimmäiset uudet vaunut tulevat koekäyttöön vielä tänä vuonna. Kun kaikki uudet vaunut on otettu käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä, on HKL:n koko raitiovaunukalusto vara- ja museovaunuja lukuun ottamatta esteetöntä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.