Velvoite iäkkään henkilön laajennetun lääkärintarkastuksen tekemiseen tulee voimaan 19.1.2013 uuden ajokorttilain säännösten myötä. Laajennetun lääkärintarkastuksen tavoitteena on löytää ne kuljettajat, joiden ajoterveys on alentunut siinä määrin, että he eivät enää selviydy liikenteessä turvallisesti.

Laajennetussa lääkärintarkastuksessa otetaan huomioon ikääntymisen, sairauksien ja lääkitysten vaikutukset aisti-, kognitiivisiin ja motorisiin toimintoihin. Ajoterveyden arvioinnin tueksi voidaan käyttää kognitiivista suorituskykyä mittaavia erilaisia testejä ja menetelmiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ajoterveyden arvioinnissa käytettävien lääkärintodistusten kaavat ja laatii uuden lomakkeen käytettäväksi iäkkäiden laajennetussa lääkärintarkastuksessa. Lääkärit voivat käyttää ajoterveyden arvioinnissa vanhoja lomakkeita, kunnes STM on vahvistanut uudet lomakkeet. Lomakkeeseen voi liittää vapaamuotoisen ilmoituksen silloin, kun kyseessä on laajennettu terveystarkastus.

Uudet lomakkeet on tarkoitus vahvistaa helmikuun alussa. Laajennetun lääkärintarkastuksen lomaketta käytetään kaiken ikäisille tarkoitettujen Esitiedot ajokyvyn arviointia varten – ja Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeiden lisäksi.

Laajennettu lääkärintarkastus tehdään ensimmäisen kerran noin 70-vuotiaille Ajoterveysvaatimukset on määritelty direktiivin ja ajokorttilain mukaan koskemaan ryhmää 1 ja ryhmää 2 erikseen. Ryhmän 1 ajokorttiluokilla voidaan kuljettaa mopoa, moottoripyörää ja henkilöautoa. Ryhmän 2 ajokorttiluokat koskevat kuorma-autoja ja linja-autoja. Taksinkuljettajiin sovelletaan ryhmän 2 terveysvaatimuksia.

Ryhmässä 1 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tulee tehtäväksi yleensä 70 – 75 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Ryhmässä 2 ensimmäinen laajennettu lääkärintarkastus tehdään useimmiten 68 – 70 -vuotiaana ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.