Yksityisestä sairaanhoidosta perittävien hintojen vertailu on kätevää, kun vuoden alusta voimaan tulleet uudet korvaustaksat ovat verkossa.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausjärjestelmää uudistettiin siten, että lääkärin ja hammaslääkärin palkkioille sekä tutkimukselle ja hoidolle vahvistettiin taksa, joka ilmaisee suoraan asiakkaalle maksettavan korvauksen määrän. Kela vahvistaa taksat niiden perusteiden mukaan, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa.

Taksa ei ole yläraja sille, minkä suuruisen palkkion yksityinen terveydenhuollon palvelun tuottaja voi periä potilaalta. Yleensä palkkio on taksaa suurempi. Esimerkiksi erikoislääkärin 20 minuutin vastaanottokäynnistä korvattava taksa on 16,50 euroa. Jos lääkäri perii palkkiota 65 euroa, Kela korvaa 16,50 euroa. Asiakas maksaa itse loput 48,50 euroa (+ toimistokulut ja mahdolliset laitosmaksut).

Taksauudistus ei vaikuttanut korvauksien tasoon radiologisia ja röntgentutkimuksia lukuun ottamatta. Näistä maksettavat korvaukset pienenivät hieman.

Uudistuksen ansioista on helppo vertailla eri puolella Suomea yksityisistä terveydenhoitopalveluista perittäviä hintoja. Hinnat ovat verkossa www.kela.fi/hintavertailu.

Asiakas voi katsoa Kelan asiointipalvelussa, paljonko hän on saanut Kelasta korvauksia sairaanhoidosta, lääkkeistä ja matkoista. Asiointipalvelussa voi myös seurata lääke- ja matkakorvausten vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

www.kela.fi/taksat

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.