Henna Virkkunen, hallinto- ja kuntaministeri

Suomelle avoimuus on aina ollut perusarvo ja siksi on luontevaa, että Suomi haluaa liittyä kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen (Open Government Partnership). Suomella on hyviä esimerkkejä avoimuudesta, kuten julkisuuslaki, kuntalaki ja rakennuslaki. Julkinen hallinto on kuitenkin suuressa muutoksessa ja avoimuutta on edistettävä jatkuvasti myös osana käynnissä olevia uudistuksia.

-Esimerkiksi kuntauudistuksessa on kaikin tavoin pyritty avoimeen vuorovaikutukseen, mikä on ehto uudistuksen onnistumiselle, sanoi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 18.1.2013 avatessaan Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman työstämisseminaarin Helsingissä.

YK:n yleiskokouksen yhteydessä vuonna 2011 perustettuun kumppanuushankkeeseen on jo liittynyt ja liittymässä lähes sata hallintoa. Tavoitteena on kehittää hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikusta ja edistää kansalaisten osallisuutta. Aloitteeseen osallistuvien maiden tulee myös sitoutua lisäämään läpinäkyvyyttä, vastustamaan korruptiota ja hyödyntämään uutta teknologiaa. Suomi täyttää aloitteeseen liittymisen vaatimat lainsäädäntökriteerit. Suomen tulee lisäksi hyväksyä Open Government Partnership -julkilausuma ja laatia kansallinen toimintaohjelma sen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Suomen toimintasuunnitelmaa on ideoitu viime syksyn ajan monissa eri tilaisuuksissa, mutta myös joukkoistamisen ja muiden sähköisten välineiden kautta.

-Nyt olemme siinä tilanteessa, että teemat, joihin olemme sitoutumassa, ovat hahmottumassa valmiiksi. Kuhunkin niihin tarvitaan nyt toimenpide-ehdotusten rikastamista, konkretisointia ja sitoutumista, kannusti Virkkunen seminaariin osallistuneita kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä ja muiden sidosryhmien edustajia.

Avoin toiminta, avoin tieto, selkeä kieli

Suomi aikoo sitoutua avoimeen toimintaan, selkeään kieleen ja avoimeen tietoon. Näissä kaikissa hallinnolla on edelleen parannettavaa. Neljäs sitoumus on hiukan toisesta näkökulmasta. Se on hallinto mahdollistajana. Tällä alueella on enemmänkin kyse siitä miten hallinto voi edesauttaa tai poistaa esteitä kansalaisyhteiskunnan toiminnalta.

-Tarkoitus on, ettei jumiuduta lausumaan korulauseita tai toivomuksia. Toimenpide-ehdotusten tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia, jotta ne oikeasti vievät avoimuutta eteenpäin tekojen avulla, muistutti Virkkunen.

Toimintasuunnitelmassa ei ole tarkoitus toistaa asioita, joita on jo tehty tai on käynnissä muissa hankkeissa tai ohjelmissa. Suunnitelman pitäisi sisältää toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa lyhyen ajan sisällä.

-Toivon, että kaikissa näissä kohdin kansalaisjärjestöt ovat tarpeellisen kriittisinä mukana. Nyt käsillä olevaa suunnitelmaa voi vielä kommentoida paitsi täällä tänään myös otakantaa.fi:ssä. Lämpimästi kannustan olemaan mukana paitsi tässä kohdin, mutta myös toimeenpanossa, arvioinnissa ja seuraavien toimintasuunnitelmien laadinnassa, sanoi Henna Virkkunen.

Lisätietoa myös Avoin hallinto (OGP) -hankesivulla http://www.avoinhallinto.fi/.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.