Puolustusministeri Carl Haglund

Puolustusministeri Carl Haglund allekirjoitti 18.1.2013 asetuksen, jolla sääntelyä puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista ajantasaistetaan. Vaikka C- ja CE-luokan ajokorttien ikäraja nousee 21 vuoteen 19.1.2013, puolustusvoimien raskaan kuorma-auton ja raskaan yhdistelmän ajokortin saamisen vähimmäisikä olisi kuitenkin edelleen 18 vuotta lukuun ottamatta linja-autoluokan ajokortteja. Varusmiespalveluksen puitteissa yleistä ikärajaa ei voida noudattaa. Muussa liikenteessä C- ja CE-luokan ajokortit ovat voimassa vasta henkilön täytettyä 21 vuotta.

Uuden ajokorttilain tultua hyväksytyksi, puolustusministeriön asettama ajoneuvotyöryhmä totesi ajankohtaiseksi puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen saattamisen uuden sääntelyn mukaiseksi. Lisäksi työryhmä kokosi kaikki puolustusvoimien ajo-oikeutta koskevat asiat samaan kokonaisuuteen.

Puolustusvoimat on yhteiskunnallisesti merkittävä ajo-opetuksen antaja. Kuljettajakoulutuksen päämääränä on kouluttaa sodan ajan joukkojen vaatimat ammattitaitoiset sotilaskuljettajat eri ajoneuvoille. Puolustusvoimien C- ja CE-luokan ajokorttiopetus on järjestetty ajokorttilain mukaisesti. Varusmiehelle annettava koulutus järjestetään nopeutettuna ammattipätevyyskoulutuksena, josta on hyötyä myös siviilielämässä.

Puolustusministeriön asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 22.1.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.