Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, suurlähettiläs Jarmo Viinanen on valittu YK:n lastenjärjestö UNICEFin johtokunnan puheenjohtajaksi New Yorkissa 18. tammikuuta. Kyseessä on Suomen ensimmäinen puheenjohtajuus UNICEFin johtokunnassa sen historian aikana (1946-2013). Varapuheenjohtajuuksia Suomella on ollut aiemmin neljä kertaa.

Johtokunnan puheenjohtajisto eli Bureau muodostuu puheenjohtajasta ja neljästä varapuheenjohtajasta. Heistä kukin edustaa yhtä alueellista ryhmää YK:ssa, joiden ryhmien kesken puheenjohtajuus johtokunnassa kiertää. Johtokunta on järjestön hallintoelin ja muodostuu yhteensä 36 YK:n jäsenmaasta. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa New Yorkissa. Johtokunta antaa hallitustenvälistä ohjausta UNICEFille YK:n yleiskokouksen ja ECOSOCin laajempien politiikkalinjausten puitteissa.

Suurlähettiläs Jarmo Viinanen muistutti valituksi tullessaan, että huolimatta haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja monin paikoin vaikeista olosuhteista johtokunta on sitoutunut UNICEFin tärkeään työhön. “Tehtävänämme johtokunnassa on ohjia järjestön työtä niin, että se voi jatkaa ja entisestään tehostaa työtään parantaakseen kaikkein heikompiosaisten lasten elämää maailmalla ja edistää heidän oikeuksiaan.” Suurlähettiläs Viinanen korosti, että hän tulee puheenjohtajana toimimaan avoimuuden hengessä.

YK:n lastenjärjestö UNICEF on maailman johtava ja suurin lastenjärjestö. Se on toiminut yli 60 vuotta lähes 200 maassa ja alueella lasten oikeuksien, suojelun ja kehityksen edistämiseksi. YK:n lastenjärjestö on maailman johtava rokotteiden tarjoaja kehittyvissä maissa, se tukee lasten terveyttä ja ravitsemusta, rahoittaa puhtaan veden saantia ja sanitaatiota, edistää laadukasta opetusta ja tekee työtä lasten suojelemiseksi väkivallalta, hyväksikäytöltä ja aidsilta.

UNICEFin rahoitus perustuu sataprosenttisesti vapaaehtoisuuteen. Rahoitus muodostuu yksityisiltä, yrityksiltä, säätiöiltä ja hallituksilta saatavista lahjoituksista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.