Sisäministeri Päivi Räsänen

Sisäministeri Päivi Räsänen on tänään keskustellut oikeus- ja sisäasiainneuvoston epävirallisessa kokouksessa Dublinissa taloudellisen taantuman vaikutuksista sisäiseen turvallisuuteen. Ministeri Räsäsen mukaan yleisellä taloudellisella tilanteella on vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen. – Sen vuoksi sekä jäsenvaltioissa että EU-tasolla tarvitaan sisäistä turvallisuutta ylläpitäviä toimenpiteitä, ministeri totesi.

Ministeri Räsäsen mielestä on tärkeää pohtia kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat sisäiseen turvallisuuteen. – Näkemyksemme mukaan harmaan talouden torjunnalla sekä rahanpesun estämisellä voidaan minimoida tehokkaasti taloudellisen taantuman vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen.

– Harmaan talouden torjunta on Suomen hallituksen keskeisiä painopistealueita. Olemme laatineet harmaan talouden ja talousrikostorjunnan ohjelman, mikä sisältää konkreettisia toimenpiteitä ongelmaan puuttumiseksi ja sen torjumiseksi.

– Taantuman aiheuttamat uhat vaikuttavat useilla eri yhteiskunnan aloilla. Uhkia tuleekin torjua laaja-alaisesti, kyse ei ole vain poliisin työstä, ministeri totesi. – Esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen puuttuminen on yksi keino vaikuttaa sisäiseen turvallisuuteen.

Ministeri Räsänen piti tärkeänä, että myös EU-tasolla toimitaan yhdessä uhkien torjumiseksi. – Tällaisia toimia ovat useat vireillä olevat EU-säädöshankkeet, jotka voimaantullessaan edistäisivät osaltaan viranomaisten välistä tietojen vaihtoa ja parantaisivat viranomaisten mahdollisuuksia saada tietoa arvopaperien todellisista omistajista sekä edistäisivät rikoksella saadun höydyn turvaamista. Yksi esimerkki näistä säädöshankkeista on ehdotus direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä, ministeri Räsänen totesi.

Epävirallinen oikeus- ja sisäasiainneuvosto oli Irlannin puheenjohtajakauden ensimmäinen. Epävirallisessa kokouksessa ei tehdä päätöksiä, vaan käydään poliittista keskustelua eri teemoista. Irlanti toi neuvoston keskusteluun kaksi isoa teemaa: maahanmuutto kasvun tekijänä sekä sisäisen turvallisuuden ja talouskasvun välinen yhteys.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.