Soveltava Liikunta SoveLi ry juhlii tänä vuonna 20-vuotistaivaltaan sekä toimii Maailman terveysjärjestö WHO:n lanseeraaman Liiku terveemmäksi -vuoden vastuutahona teemalla ”Liiku terveemmäksi soveltaen”. Juhlavuosi 2013 sisältää monia soveltavan liikunnan tapahtumia ympäri Suomen. Tapahtumiin voi tutustua osoitteessa www.soveli.fi!

SoveLin juhlavuosi käynnistyy Vierumäellä 26.1.2013 eteläisen alueen koulutuspäivällä. Päivän yhteydessä julkaistaan uusi Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja. Osallistujat pääsevät tutustumaan kirjan sisältöön tuoreeltaan teemalla ”Lisää laatua liikuntaan”. Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia yhdistysliikuntaan sekä mahdollisuuden tavata toisia liikuttajia. Luvassa on myös sovellettu 7-ottelu.

Juhlavuonna lisätään soveltavan liikunnan tunnettuutta ja arvostusta sekä tuodaan käytännön työkaluja arkeen

– Juhlavuoden teeman ”Liiku terveemmäksi soveltaen” toiminnallisen ja paikallisen tekemisen kautta haluamme nostaa soveltavan liikunnan valtakunnallisesti ihmisten tietoisuuteen, lisätä soveltavan liikunnan arvostusta sekä muuttaa asenteita kansalaisten keskuudessa. Juhlavuoden avajaistilaisuudessa Vierumäellä 26.1. julkaistaan kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntavastaavia varten käsikirja, joka on tehty heidän työtehtäviensä tueksi, summaa alkavaa juhlavuotta SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu.

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka päätoimintamuoto on yhteistyö. SoveLi on viestivä vaikuttaja ja kehittäjä, joka tarjoaa koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja. Tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

SoveLissa on jäsenenä 17 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä. Jäsenet ja niiden 1 107 paikallisyhdistystä ovat aktiivisia liikunnan toimijoita ja kumppaneita.

Liikuntatoiminta tukee jäsenjärjestöissä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyden edistämistä, sairauksien ja oireiden ehkäisyä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Jäsenjärjestöissä on jäseninä noin 327 000 suomalaista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.