Hätäkeskuslaitos selvitti Taloustutkimus Oy:n tutkimuksella hätänumeroon 112 soittaneen väestön tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Tutkimuksen tulosten mukaan hätänumeroon soittaneet ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tulokset paranivat verrattuna edellisvuoteen.

Hätäkeskuslaitos vastaanotti vuonna 2012 vastaan noin 4,1 miljoonaa ilmoitusta, joista 3,0 miljoonaa oli hätäpuheluita. Kaikista käsitellyistä ilmoituksista noin 40 % johti tehtävän välittämiseen muille viranomaisille. Loput ilmoitukset eivät johtaneet tehtävän välitykseen.

Vuonna 2012 Hätäkeskuslaitos otti vastaan noin 980 000 hätänumeroon kuulumatonta puhelua. Näistä tahattomasti soitettuja virhepuheluita oli 820 000 ja ilkivaltaisesti soitettuja 160 000.

– Tämä tarkoittaa sitä, että joka kolmas soitettu puhelu ei kuulu Hätäkeskuslaitoksen hoidettavaksi, kertoo Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Ari Ekstrand.

– Hätäpuheluun vastaamisen aika pysyi viime vuonna hyvällä tasolla. 92 prosenttiin puheluista vastattiin 10 sekunnin ja 97 prosenttiin 30 sekunnin kuluessa, Ekstrand toteaa.

Hätäkeskuslaitoksen Taloustutkimukselta tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin hätänumeroon 112 soittaneiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun.  Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1 505 hätänumeroon lokakuussa 2012 soittanutta henkilöä. Haastattelut tehtiin 12.12. – 20.12.2012 välisenä aikana. Tutkimuksessa hätänumeroon soittaneita pyydettiin arvioimaan saamaansa palvelua neljällä eri osa-alueella asteikolla 1 – 5.

– Palveluun ollaan tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä. Kaikkien osa-alueiden tulokset paranivat edellisvuoteen verrattuna, Ari Ekstrand tiivistää tutkimuksen tuloksia.

Tyytyväisimpiä oltiin puheluihin vastaamisen nopeuteen (4,57). Toiseksi tyytyväisimpiä oltiin puhelimessa annettujen ohjeiden selkeyteen (4,42) ja kolmanneksi hätäkeskuspäivystäjän palveluasenteeseen (4,38). Vähiten tyytyväisiä oltiin hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemukseen (4,30). Kaikkien osa-alueiden tulokset ovat kuitenkin erittäin hyviä.

– Tutkimuksessa selvitettiin myös palvelun osatekijöiden tärkeyttä. Vastaajat pitivät kaikkia neljää palvelun osa-aluetta erittäin tärkeinä, eikä eri osa-alueiden arvioissa ollut suuria eroja. Osa-alueita pidettiin nyt hieman tärkeämpinä kuin vuonna 2011, Ekstrand sanoo.

Tutustu myös tiedotteen liitteenä oleviin tutkimuksen graafeihin.  Graafit löytyvät myös osoitteesta112.fi/tilastot.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia

Asiakastyytyväisyys osa-alueittain:

  • Hätäpuheluun vastaamisen nopeus 4,57 (2011: 4,34)
  • Puhelimessa annettujen ohjeiden selkeys 4,42 (2011: 4,22)
  • Hätäkeskuspäivystäjän palveluasenne 4,38 (2011: 4,21)
  • Hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemus 4,30 (2011: 4,12)

Palvelun osatekijöiden tärkeys:

  • Hätäpuheluun vastaamisen nopeus 4,78 (2011: 4,75)
  • Puhelimessa annettujen ohjeiden selkeys 4,72 (2011: 4,70)
  • Hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemus 4,68 (2011: 4,68)
  • Hätäkeskuspäivystäjän palveluasenne 4,62 (2011: 4,59)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.