Raitiolinjojen 3B ja 3T linjatunnukset muuttuvat syysliikenteen alkaessa ensi elokuussa. HSL:n hallitus päätti asiasta hyväksyessään äänestyksen jälkeen liikennöintisuunnitelman 2013–2014.

Linja 3B muutetaan linjaksi 3 ja 3T linjaksi 2. Muutoksella halutaan helpottaa reittien hahmottamista. Reitit eivät muutu.

Kolmosen ratikka on kiertänyt Helsinkiä vuodesta 1908 saakka. Kiertosuunnasta kertovat kirjaimet T ja B lisättiin linjanumeroon vuonna 1951. Jo pari vuotta myöhemmin harkittiin kolmosten muuttamista linjoiksi 2 ja 3, mutta muutos jäi toteutumatta.

Linjat 3B ja 3T kiersivät kahdeksikon muotoista reittiä eri suuntiin kevääseen 2009 saakka, jolloin Kampin ja Mikonkadun uudet rataosuudet avattiin. Tässä yhteydessä oli esillä ajatus muuttaa kolmoset linjoiksi 2 ja 5. Helsingin joukkoliikennelautakunta päätti kuitenkin säilyttää kirjaintunnukset, vaikka ne eivät enää kertoneet kiertosuuntaa.

Siitä lähtien ratikat ovat vaihtaneet päätepysäkeillä linjatunnusta: 3B:stä tulee 3T ja päinvastoin. Matkustajat ovat kritisoineet uusia reittejä hankaliksi hahmottaa. Sekaannuksia syntyy varsinkin Rautatieaseman pysäkillä, jolta tottunutkin käyttäjä voi erehdyksessä nousta väärän vaunun kyytiin.

Kolmosen linjatunnusten muuttamisesta käytiin HSL:n blogissa vilkas keskustelu kevättalvella 2012. Blogiin kertyi 145 kommenttia, joista yli puolet kannatti muutosta. Palautetta saatiin vastikään myös liikennöintisuunnitelmasta kerätyissä kommenteissa. Niistä noin kolmasosassa vastustettiin uusia linjatunnuksia, perusteluna useimmiten perinne ja kolmosten historia osana kaupunkikuvaa.

Liikennöintisuunnitelmaan satoja kommentteja

HSL:n vuosittain laatimaan liikennöintisuunnitelmaan sisältyvät keskeiset seuraavan ajovuoden aikana toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Nyt hyväksytty suunnitelma on voimassa vuoden 2013 kesäliikenteen alusta vuoden 2014 talviliikenteen loppuun.

Metro liikennöi jatkossa samoilla aikatauluilla läpi vuoden, mutta kesän pienempien matkustajamäärien vuoksi ajetaan kuuden viikon ajan vain kahden vaunuparin junilla. E-lähijunat alkavat syyskaudella liikennöidä myös sunnuntaisin.

Bussilinjojen reitteihin, vuoroväleihin ja linjatunnuksiin tulee joitakin muutoksia. Esimerkiksi Itäkeskuksen, Malmin, Maunulan, Leppävaaran ja Otaniemen väliset yhteydet järjestetään uudelleen HSL:n hallituksen joulukuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Hallitus on aiemmin päättänyt myös Helsingin Jouko-kaupunginosalinjojen korvaamisesta uusilla pienkalustolinjoilla; muutos toteutuu 1.1.2014. Muutoksia on tulossa myös muutamille muille seutulinjoille sekä sisäisille linjoille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Liikennöintisuunnitelman luonnos on ollut kommentoitavana HSL:n internetsivuilla joulukuun puolivälistä lähtien. Runsaassa kuukaudessa saatiin 400 kommenttia. Yksittäisistä aiheista eniten palautetta annettiin kolmosratikoiden linjatunnusmuutoksesta. Muut kommentit jakautuivat hajanaisesti eri alueille ja linjoille, ja suuri osa sisälsi toivomuksia paremmasta joukkoliikennetarjonnasta. HSL tutkii kaikki palautteet ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ottamaan ne huomioon liikenteen suunnittelussa.

Liikennöintisuunnitelma 2013-2014

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi. HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä koko Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 350 työntekijää, ja liikevaihto on runsaat 558 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain 336 miljoonaa matkaa, mikä on noin 60 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.