Kansanedustaja Riitta Myller (sd.) pitää tärkeänä, että Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD tukee demokraattisten uudistusten tielle lähteneitä arabimaita. Myller puhui aiheesta Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa Ranskan Strasbourgissa tiistaina.

        Uudet demokratiat tarvitsevat siirtymävaiheessa Euroopan tukea. Kansalaisyhteiskuntaa vahvistamalla demokratian siemen juurtuu parhaiten, Myller totesi.

Yleiskokouksen käsittelyssä oli Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin toimintakertomus vuosilta 2010–2012. Pankki perustettiin aikoinaan tukemaan Itä-Euroopan entisten sosialistimaiden siirtymistä markkinatalouteen. Viime vuonna se laajensi toimintaansa Egyptiin, Marokkoon, Jordaniaan ja Tunisiaan.

Myller piti puheessaan hyvänä myös sitä, että EBRD:n tukea saavia maita ei arvioida pelkillä taloudellisilla tunnusluvuilla. Pankin omaksuman uuden käytännön mukaisesti maita arvioidaan myös sen perusteella, miten niiden oikeus- ja poliittinen järjestelmä toimivat sekä miten vapaasti media ja kansalaisyhteiskunta voivat toimia.

        Nämä viime joulukuussa käyttöön otetut periaatteet antavat paremmat työkalut arvioida demokraattisten uudistusten onnistumista, Myller kiitti.

Pankki aikoo arvioissaan nojautua muun muassa Euroopan neuvoston maakohtaisiin raportteihin.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on koolla 21.–25.1.2013. Suomen valtuuskuntaan kuuluvat Riitta Myllerin ohella kansanedustajat Susanna Huovinen (valtuuskunnan puheenjohtaja, sd.), Kimmo Sasi (varapuheenjohtaja, kok.), Antti Kaikkonen (kesk.), Anne-Mari Virolainen (kok.) ja Pirkko Mattila (ps.) sekä varajäseninä Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), Jaana Pelkonen (kok.) ja Jouko Skinnari (sd.).

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.