Turussa 22.10.2012 pidetyssä Kokoomuksen kunnallisvaalitilaisuudessa klo 16.45 pääministeri Jyrki Kataista tapaamaan tullutta keskisuomesta kotoisin olevaa 27-vuotiasta miestä epäiltiin alustavasti laittomasta uhkauksesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.
Mies on esitutkinnassa kertonut jonottaneensa vaalitilaisuudessa normaalisti muiden mukana Kataisen luo. Päästyään vihdoin keskustelemaan Kataisen kanssa, oli mies kätellyt tätä molemmin käsin, polvistunut hänen eteensä ja ottanut esille leipäveitsen ojentaen sitä Kataiselle pitäen terän suunnattuna itseään kohti. Veitsi oli ollut aseteltuna avoimen kämmenen päälle kahvaosa Kataista kohti.
Mies oli samalla kertonut Kataiselle pyytävänsä apua sekä hänellä olevan paljon ongelmia ja tulleensa nyt ”leikisti tappamaan” pääministerin. Mies oli kuulustelussa kertonut painottaneensa sanaa ”leikisti”. Hän ei käyttäytynyt tilanteessa aggressiivisesti.

Pääministeri Kataisen turvamiehet olivat ottaneet nopeasti hallintaansa maahan polvistuneen miehen ja hänellä olleen leipäveitsen. Poliisi kuljetti miehen kiinniotettuna Turun poliisitalolle.

Mies on kuulustelussa kertonut halunneensa päästä julkisuuteen ja sitä kautta tuomaan esille omia poliittisia kantojaan. Miehen aikaisemmat yhteydenotot kansanedustajiin yleensä eivät olleet hänen mukaansa tuottaneet tulosta. Mies ei tarkemmin yksilöinyt mihin yhteiskunnallisiin asioihin hän haluaisi vaikuttaa.

Kukaan ei ollut tilanteessa loukkaantunut eikä esitutkinnassa saadun tiedon mukaan veistä pääministerille tarjonnut mies ole varsinaisesti yrittänyt tehdä teräaseella mitään. Miehen toimista ei ole aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Esitutkinnassa ei ole saatu näyttöä siihen, että mies olisi teollaan uhannut pääministeriä tai asettanut hänen henkensä tai terveytensä vaaralle alttiiksi.
Tapahtuman osalta on poliisi käynyt keskusteluja myös valtakunnansyyttäjän viraston kanssa.

Miehen on katsottu syyllistyneen veitsen osalta järjestyslain 10 § rikkomiseen. Lain mukaan toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien esineiden tai aineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty. Tällaiseksi esineeksi katsotaan esimerkiksi teräaseet.
Miehelle on annettu rangaistusvaatimus toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.