Järjestöjen yhteinen mielenilmaus Venäjän suurlähetystön edustalla (Tehtaankatu 1B) tiistaina 22.1. klo 12–13
Järjestöt vaativat koko Venäjää koskevan lakiehdotuksen 6.13.1 eli ”homopropagandalain” pysäyttämistä. Lakia oli tarkoitus käsitellä Venäjän parlamentissa duumassa tänään tiistaina, mutta käsittelypäivää siirrettiin jo toistamiseen. Lain käsittelyn piti ensimmäisen kerran olla jo 19.12.2012. Seta ja Amnestyn Suomen osasto ovat kampanjoineet pitkään ihmisoikeuksia loukkaavien lakien pysäyttämiseksi Venäjällä.
Laki rikkoisi räikeästi sananvapautta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksia sekä rajoittaisi järjestöjen toiminnanvapautta. Paikallisella tasolla useissa kaupungeissa, kuten Pietarissa, jo hyväksytty laki on lisännyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vainoa ja syrjintää.
Lain avulla voitaisiin kieltää homo- ja biseksuaalisuudesta sekä sukupuolen moninaisuudesta kertominen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen ja ihmisoikeusaktivistien toiminta.
Seta lähetti duuman puhemiehelle Sergei Naryshkinille kirjeen, jossa järjestö muistutti, että laki on Venäjän hyväksymien ihmisoikeussopimusten vastainen. Järjestöt katsovat, että laki olisi myös Venäjän oman perustuslain vastainen.
“Päättäjien on kannettava vastuunsa vakavista seurauksista, kuten kasvavasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnästä, viharikoksista, väkivallasta ja mielivaltaisista pidätyksistä, mikäli he äänestävät lain puolesta”, Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi painottaa.
Ihmisoikeusjärjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteisessä mielenilmauksessa Venäjän suurlähetystön edustalla vaaditaan, että kaikilla ihmisillä on oikeus saada asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä suojelua syrjintää vastaan.
”Laki ei vaaranna ainoastaan ihmisoikeusaktivistien toimintaa, vaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja elämän yleisesti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt altistetaan entistä laajemmalle väkivallalle ja rakenteelliselle syrjinnälle”, Venäjän HLBT-verkostosta sanotaan.
Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jolla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoite on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Seta on kansainvälisten HLBTI-järjestöjen ILGA-Europen, IGLYO:n ja Transgender Europen jäsen.
Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestyn tavoitteena on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.