STTK:n Yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus

Tänään on julkistettu valtiovarainministeriön luonnos pankkiveroesityksestä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä pankkiveron valmistelussa ei ole riittävästi selvitetty sen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia henkilöstöön, työllisyyteen ja yrityksiin. – Tältä osin esitys on laitettu lausunnoille puutteellisena, sanoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus.

Hän muistuttaa, että hyvään lainvalmisteluun kuuluvat perusteelliset vaikutusarvioinnit eri vaihtoehtojen vaikutuksista.
– On perusteltua, että ennen hallituksen esityksen antamista esitykseen sisällytetään vaikutusarvioinnit. Liika kiire ei saa olla tälle este.

Esitys käsittelee Ihanuksen mielestä ylimalkaisesti henkilöstövaikutuksia.
– Viime aikoina pankkisääntelyn kiristyminen on esitetty perusteeksi useissa finanssisektorin yrityksissä väen vähennyksille, hän moittii.

STTK:n mielestä pankkiveron olisi oltava vakausmaksutyyppinen vero. Siten sen avulla voitaisiin vähentää pankkien liian riskipitoista käyttäytymistä.
– Veroa määrättäessä olisi otettava huomioon toiminnan riskipitoisuus. Tämä lisäisi osaltaan rahoitusmarkkinoiden vakautta.

STTK edellyttää, että pankkivero tulee voimaan asteittain. Lisäksi sen tulisi olla määräaikainen, jotta voidaan huomioida EU:n kriisinhallintadirektiivi ja välttää päällekkäisyyksiä.
– Lain vaikutuksia työllisyyteen, henkilöstöön ja yrityksiin on myös seurattava.

STTK:n jäsenjärjestöt edustavat yli 60 prosenttia rahoitus- ja vakuutusalan työntekijöistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.