Selvityksen mukaan vammaisilta opiskelijoilta on estetty pääsy työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen. 

Tukikeskus Hilman tuoreen selvityksen mukaan vammaisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa on suuria puutteita.

”Kielikursseja pidetään esteellisissä tiloissa ja tukitoimet ovat riittämättömiä. Esimerkiksi näkövammaisten opiskelijoiden apuvälineiden hankkimisesta oli kieltäydytty ”, Hilman suomen kielen asiantuntija Marjatta Kokkonen kertoo.

Selvityksessä kävi ilmi, että vammaisia opiskelijoita ei ollut otettu työvoimapoliittiselle kielikurssille vammaisuuteen vedoten.

”Tämä on selvää syrjintää. Suomen allekirjoittama YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus ja Suomen yhdenvertaisuuslaki velvoittavat edistämään vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta koulutukseen ja työhön. Vammaisilla maahanmuuttajilla on oltava samat mahdollisuudet kielen opiskeluun ja yhteiskuntaan osallistumiseen kuin muillakin ”, Hilman vt. koordinaattori Tiina Oikarinen vaatii.

Raporttiin kerättiin koulutuksen kehittämisehdotuksia suomen kielen opettajilta ja vammaisilta maahanmuuttajaopiskelijoilta. Heidän mukaansa tarvitaan lisää resursseja opetuksen tukitoimiin ja lisää toiminnallisuutta kielen opiskeluun. Myös koulutusta monikulttuurisuudesta ja moninaisuudesta on lisättävä.

Selvitykseen kerättiin tietoja viranomaisilta, suomen kielen opettajilta ja vammaisilta maahanmuuttajaopiskelijoilta sähköpostitse ja haastatteluilla. Selvityksen toteutti Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma vuosina 2011 ja 2012.

Tukikeskus Hilma toimii Raha-automaattiyhdistyksen tuella Vammaisfoorumi ry:n alaisuudessa. Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumin vaikuttamistyö keskittyy vammaisten ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma: www.tukikeskushilma.fi

Tiivistelmä: Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Selvitys PDF-tiedostona: Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus (2013)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.