Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen mukaan kansalaisten turvallisuuspalvelut säilyvät sisäasiainhallinnon talouden sopeuttamistoimista huolimatta hyvällä tasolla. Sisäasiainhallinnossa kaikki virastot sopeuttavat menonsa kustannusten nousun ja eduskunnan vahvistamien rahoituskehysten mukaisiin raameihin.

Ministeri Räsänen ja Rajavartiolaitoksen päällikkö Jaakko Kaukanen kertoivat tänään keskiviikkona 23.1. Rajavartiolaitoksen tulevista sopeuttamistoimenpiteistä.

– Rajavartiolaitos on sopeuttanut toimintaansa jo useiden vuosien ajan tuottavuusohjelmien edellyttämällä tavalla ja sen ylikin. Vartioasemia on vähennetty ja hallinto- ja tukipalveluita keskitetty. Nyt on edessä uusi sopeuttamisohjelma. Se on Rajavartiolaitoksen koko huomioon ottaen poliisia tiukempi, Räsänen arvioi.

Tiivistetysti voi Räsäsen mukaan sanoa, että sopeuttamistoimissa on kyse toiminnan keskittämisestä rajaturvallisuuden ydinalueille Suomenlahdelle ja kaakkoiselle ulkorajalle. Sopeuttamistoimet toteutetaan ilman irtisanomisia, hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja ydintehtävien tasosta tinkimättä.

-Rajavartiolaitoksen päällikön, Jaakko Kaukasen esitys käytännön toimenpiteiksi on mielestäni hyvä ja toteuttamiskelpoinen. Olen vakuuttunut, että Pohjois-Suomen rajojen valvontaan kohdentuvat vähennykset kyetään tekemään niin, että riskit pysyvät hallinnassa, Räsäsen sanoi.

Poliisin sopeuttamisohjelman suunnitelmat loppusuoralla

Poliisin sopeuttamisohjelman suunnittelu käynnistyi viime keväänä. Silloin hallitus linjasi, että poliisille myönnetään tasokorotuksena 30 miljoonaa euroa lisää rahaa vuositasolla. Lisäksi poliisin keventää hallintorakennettaan noin 25-30 miljoonan euron edestä ja tehostaa toimintaansa 10-15 miljoonan euron edestä.

-Poliisin sopeuttamisohjelma tunnetaan nimellä poliisin hallintorakenneuudistus. Sen peruslinjauksista tein päätökset lokakuussa. Jatkovalmisteluun jäivät poliisin palveluverkkoa, Poliisin tekniikkakeskusta ja sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Poliisihallituksen hallintorakenteiden kehittämistarpeita koskevat linjaukset. Ne valmistuvat helmikuussa.

Jo nyt voin todeta, että poliisin palveluverkko tulee säilymään lähes ennallaan ja harvaan asuttujen alueiden palvelutaso turvataan, Räsänen toteaa.

Suuremmat hätäkeskukset palvelevat nopeammin

Hätäkeskusuudistus käynnistyi jo edellisellä hallituskaudella. Toimeenpanovaihe on parhaillaan menossa. Hätäkeskuspalveluiden ja tehokkaan viranomaisyhteistyön varmistamiseksi hätäkeskustoiminnan alueita laajennetaan ja niiden määrää vähennetään.

-Pohjois- ja Itä-Suomessa hätäkeskustoiminnot on jo yhdistetty. Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Helsingin hätäkeskukset yhdistivät hätäpuhelujononsa kesäkuussa 2012. Pohjois-Suomen ja Uudenmaan kokemusten perusteella voidaan jo todeta, että suuremmat hätäkeskukset pystyvät palvelemaan nopeammin, Räsänen totesi.

Kaiken kaikkiaan kansalaisten turvallisuuspalveluihin kohdistuvat sopeuttamistoimet pitää Räsäsen mukaan aina suunnitella huolellisesti ja toteuttaa niin, ettei kansalaisten turvallisuudesta tingitä. Sisäasiainhallinnon sopeuttamistoimissa on tässä suhteessa onnistuttu. Kaikki hankkeet myös arvioidaan jälkikäteen tarkkaan ja niistä raportoidaan eduskunnalle.

Raja- ja merivartiokoulu siirtyy Imatralle, merellinen koulutus annetaan Porkkalassa

Rajavartiolaitoksen sopeuttamisohjelman mukaan Raja- ja merivartiokoulun toiminnot keskitetään Imatralle vuoden 2014 aikana. Räsäsen linjauksen mukaisesti merivartiokoulutus annetaan kuitenkin jatkossakin merellisessä saaristoympäristössä. Merellinen koulutusyksikkö sijoitetaan Porkkalan merivartioaseman yhteyteen. Porkkalaa on käytetty tähänkin asti harjoitustoiminnassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.