Ulkoministeriön Eurooppatiedotus on julkaissut Uusi sosiaalinen Eurooppa -kirjan, joka pyrkii antamaan kattavan yleiskuvan EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä arvioimaan sen tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Kirjan ovat kirjoittaneet terveyspoliittinen asiantuntija Mervi Kattelus, professori Juho Saari ja dosentti Matti Kari.

Kirjassa käsitellään EU:n viime vuosina muuttuneita tavoitteita terveys- ja sosiaalipolitiikassa. Sisämarkkinoiden kehittämisen rinnalla on ryhdytty uudistamaan jäsenvaltioiden hyvinvointipalveluja ja niin kutsuttua Euroopan sosiaalista mallia. Lisäksi on alettu pohtia sisämarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamista.

Kirjoittajat toteavat, että unionin tulevaisuus ei kytkeydy ainoastaan sen kykyyn uudistaa sisämarkkinoita ja jäsenvaltioiden kykyyn toimeenpanna kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä. Se on kytköksissä myös jäsenmaiden ja unionin kykyyn uudistaa niitä sosiaali- ja terveyspoliittisia instituutioita ja rakenteita, jotka muodostavat hyvinvointivaltioiden ytimen. Murros ei ole yksinomaan tai ensisijaisesti kielteinen asia; se voi olla myös ”harvinainen hetki”, jonka aikana unionin jäsenvaltiot löytävät suunnan ja sisällön uudelle sosiaalipolitiikalle.

Kirjalle on annettu nimeksi Uusi sosiaalinen Eurooppa. Kyseessä on uudistettu laitos aikaisemmista painoksista Sosiaalinen Eurooppa murroksessa. Nimenmuutoksella kirjoittajat haluavat korostaa niitä mittavia haasteita, joita jäsenvaltioilla ja unionilla on hyvinvointivaltioiden ja Euroopan sosiaalisen mallin uudistamisessa: julkisen talouden rahoituskriisi, väestön ikääntyminen, hyvinvointivaltioiden rahoituksen kestävyys ja sosiaalipoliittisten järjestelmien uudistamisen suunta.

Kirja ilmestyy ruotsiksi nimellä Det nya sociala Europa – Europeiska unionens social- och hälsovårdspolitik.

Kirja on sähköisenä Eurooppatiedotuksen verkkosivuilla, ja myös sen painetun version voi tilata maksutta samalta sivulta.

http://www.eurooppatiedotus.fi/Public/default.aspx?contentid=267514&nodeid=37760&culture=fi-FI

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.