Pirkanmaan käräjäoikeus on 24.1.2013 tuominnut Vammalan Betoni Oy:n 2.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakon rangaistukseen samasta rikoksesta, mikä hänen tuloillaan merkitsi 120 euron sakkoa.

Käsiteltävänä oli Sastamalassa helmikuussa 2011 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli purkaakseen elementeistä valumuotteja noussut niiden päälle noin kahden metrin korkeuteen. Elementtien päällä ollessaan hän oli kompastunut ja pudonnut lattialle, mistä hänelle aiheutui lantion murtuma.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt huolehtia korkealla tehtävään työhön liittyvien vaarojen selvittämisestä ja työn edellyttämistä työtasoista.

Käräjäoikeus totesi, että mikäli toimitusjohtaja olisi tarkkaillut työtä ja selvittänyt siihen liittyvät vaarat, hän olisi voinut havaita vaarallisen työtavan kiivetä elementtien päälle. Koska työtapaturman sattuminen ei ole ollut epätodennäköistä ja toimitusjohtajalla on ollut velvollisuus huolehtia korkealla tehtävän työn turvallisuudesta, käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.

Yhteisösakon osalta käräjäoikeus totesi, että yhtiö on ollut velvollinen huolehtimaan vaarojen selvittämisestä, mikä velvoite on laiminlyöty. Laiminlyönti on jatkunut pitkään eikä sitä siten voida pitää vähäisenä. Käräjäoikeus katsoi kohtuulliseksi yhteisösakoksi 2.000 euroa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi