Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

– Tietämättömyys Ahvenanmaasta ja sen itsehallinnosta on monin osin suurta, ja kuten hyvin tiedämme, tietämättömyys tarjoaa hyvän kasvualustan ennakkoluuloille ja kateellisuudelle. Siksi otankin ilolla vastaan tämän parlamentaariselta pohjalta laaditun selvityksen, jossa ei pelkästään analysoida nykytilannetta vaan myös pohditaan Suomen Ahvenanmaa-politiikkaa ja hahmotellaan suuntaviivoja tulevalle kehitykselle, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastaanottaessaan parlamentaarisen Ahvenanmaa-työryhmän mietinnön.

– Ymmärrän, miksi itsehallintojärjestelmän ja -lain nykyaikaistaminen tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi olisi työryhmän mielestä luonnollinen kehityssuunta. Kiitän työryhmää myös siitä, että se on uskaltanut ennakkoluulottomasti tutkia erilaisia vaihtoehtoja – tämä antaa hyvän pohjan jatkotyölle, totesi oikeusministeri Henriksson.

– Olen tyytyväinen, että uudistustyön jatkamiseen näyttää löytyvän halukkuutta, vaikka asiaan liittyy myös vaikeasti ratkaistavia kysymyksiä. Toivonkin, että hallitus pystyisi lähiaikoina sopimaan maakuntahallituksen kanssa maakunnan ja valtakunnan edustajista koostuvan komitean asettamisesta, jotta työ uuden, nykyaikaisen itsehallintolain valmistelemiseksi saataisiin käyntiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.