Nuorille rikoksen uhreille on valmistunut opas, joka antaa lisätietoa ja auttaa ymmärtämään oman asian käsittelyä rikosprosessissa.

Kuvitetussa oppaassa esitellään nuoren rikoksen uhrin kannalta keskeisiä asioita rikosprosessista käytännön ja oman oikeusturvan kannalta. Se sisältää mm. asiaa rikosilmoituksen tekemisestä, poliisin esitutkinnasta kuulusteluineen, syyttäjän syyteharkinnasta, sovittelusta, oikeudenkäynnistä, oikeusavustajasta ja muista erilaisista tukipalveluista.

Opasta on saatavilla suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielellä osoitteesta www.riku.fi/nuoret jawww.vaestoliitto.fi/nuoret. Rikosuhripäivystys ja Väestöliitto ovat toimittaneet oppaan Oikeusministeriön ja RAY:n tuella.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.