Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset tuntevat olonsa turvattomaksi. Yli puolet suomalaisista (57 %) on huolestunut ihmisten välinpitämättömyydestä yleistä turvallisuutta kohtaan ja poliisien yleisestä vähenemisestä (54 %). Toisaalta suomalaisista peräti 68 prosenttia kokee, että vartijat ovat erittäin tai melko tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Tiedot käyvät ilmi Turvatiimin Taloustutkimuksella teettämästä turvallisuuskyselystä, johon vastasi yli 1200 suomalaista.

Lähes puolet (43 %) kokee, että yksityisten turvallisuusyritysten vartijoita pitäisi olla Suomessa enemmän. Mitä vanhempi ikäryhmä, sitä useampi kokee, että vartijoita pitäisi olla enemmän. Myös pohjois- ja itäsuomalaisista useampi haluaa lisää vartijoita.

? Kyselyn tulokset antavat viitteitä kansalaisten yleisten turvattomuuden tunteiden lisääntymisestä. Tulokset heijastelevat myös sitä, että kansalaiset näkevät yksityiset turvapalvelut tärkeäksi tekijäksi yhteiskunnassa, heti poliisin jälkeen, tiivistää Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Irene Haikonen.

Ostoskeskuksiin ja julkisille paikoille halutaan lisää vartijoita

Suomalaiset kokevat eniten turvattomuutta anniskeluravintoloissa, kaduilla ja julkisilla paikoilla sekä julkisessa liikenteessä. Koti ja työpaikka koetaan turvallisimmiksi paikoiksi.

Eniten kansalaisten turvallisuutta lisäävät poliisi (81 % vastaajista), vartijat (41 %) sekä muut ihmiset kadulla (37 %). Varsinkin vanhempien ikäryhmien (50?79-vuotiaat) turvallisuutta lisää poliisi, nuorempien (18?24-vuotiaat) puolestaan muut ihmiset kadulla.

Vartijoita kaivataan lisää kaikille julkisille paikoille. Vartijoita tai yksityisiä turvallisuuspalveluita tarvittaisiin enemmän erityisesti ostoskeskuksissa (57 %), julkisilla paikoilla (46 %), liikennevälineissä (37 %) ja anniskeluravintoloissa (33 %).

Vartijoiden tarpeen kasvaminen johtuu osittain poliisien vähenemisestä – poliiseja ei yksinkertaisesti näy katukuvassa ja julkisilla paikoilla samaan tapaan kuin ennen.

? Aikaisemmin poliisi on vastannut kansalaisten turvallisuuden tunteesta julkisilla paikoilla. Nyt tämä tehtävä on osittain siirtynyt vartijoille, sanoo Turvatiimin toimitusjohtaja Juha Murtopuro. Poliisien väheneminen on konkretisoitunut erityisesti syrjäseuduilla, joissa paikallinen vartija on paremmin tavoitettavissa kuin poliisi.

Asiakaspalveluosaaminen tärkeää myös turvallisuusalalla

Yksityisten vartijoiden tärkeimpinä ominaisuuksina pidetään rauhallisuutta, kärsivällisyyttä ja hyvää palveluasennetta. Vastaajat kokevat, että vartijoiden todelliset ominaisuudet painottuvat tällä hetkellä hyvään fyysiseen kuntoon, rauhallisuuteen ja hyvään fyysiseen olemukseen.

Parhaiten vartijat onnistuvat tällä hetkellä rauhallisuudessa, mikä on odotuksissa ensimmäisellä sijalla ja toteutuneissa ominaisuuksissa toisena. Suurin ristiriita odotusten ja toteutuneen välillä näyttää olevan vartijoiden palveluasenteessa.

? Vartijoiden asiakaspalveluosaaminen on erittäin tärkeää ja sen kehittämiseen Turvatiimissä panostetaan paljon, sanoo Murtopuro. Tämän vuosikymmenen vartija ei ole sotilaallinen käskyttäjä, vaan asiakaspalvelulähtöinen turvallisuusalan ammattilainen, joka tukee päivittäisellä toiminnallaan asiakkaan liiketoiminnan menestystä.

Sen sijaan vartijan sukupuolella on suomalaisten mielestä vähiten merkitystä: sukupuoli on 27 %:lle vastaajista vähiten tärkeä ominaisuus.

Hyvän yksityisen turvapalveluyrityksen kolme tärkeintä ominaisuutta ovat suomalaisten mielestä ammattitaitoiset ja palvelualttiit vartijat (79 % vastaajista), vastuullisuus (73 %), kotimaisuus ja paikallisuus 45 %) sekä hyvä maine (45 %).

Tiedot käyvät ilmi Turvatiimin teettämästä tuoreesta Suomalaisten turvallisuus -kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää mitkä asiat huolestuttavat suomalaisia omassa ja läheisten turvallisuudessa, minkälaisia asioita suomalaiset arvostavat yksityisten turvallisuuspalveluyritysten vartijoissa ja miten ominaisuudet toteutuvat. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 3.?7.12.2012, ja siihen vastasi 1 281 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset.

Turvatiimi on kotimainen, valtakunnallinen turvallisuusalan yritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaista turvallisuuspalvelua yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Käytössämme on uusin turvallisuuden huipputeknologia, pohjoismaiden modernein 24/7 -asiakaspalvelukeskus sekä monipuolinen valikoima yksilöllisiä palvelu- ja valvontaratkaisuja. Toimintamme periaatteitamme ovat paikallisuus, joustavuus, nopeus ja innovatiivisuus. Vuonna 2011 Turvatiimin liikevaihto oli 39,4 miljoonaa euroa ja työllistimme 1 100 henkilöä. Turvatiimi Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa www.turvatiimi.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.