Kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyneiden loma-ajan palkka laskettaisiin jatkossa lomanmääräytymisvuoden ansioiden mukaan. Sama koskee vastaavasti osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön siirtyneitä. Lisäksi työntekijällä olisi pyynnöstä oikeus saada vuosilomaa siirrettyä sairauden vuoksi jo ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 24.1.2013.

Lomapalkan laskemisen muutos koskisi kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja virkamiehiä, jotka ovat esimerkiksi siirtyneet osittaiselle hoitovapaalle tai osa-aikaeläkkeelle ennen lomaansa. Käytännössä tällaisten työntekijöiden olisi mahdollista saada loma-ajalta nykyistä suurempaa palkkaa, sillä palkkaa ei enää laskettaisi lomallelähtöhetken osa-aikatyön palkan perusteella.

Jos henkilön työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomamääräytymisvuoden aikana, lomapalkka laskettaisiin jatkossa prosenttiperusteisella laskentasäännöllä. Tällöin lomapalkka on 9 prosenttia lomanmääräytymisvuoden ansioista alle vuoden jatkuneissa palvelussuhteissa ja sen jälkeen 11,5 prosenttia.

On myös mahdollista, että työaika ja palkka muuttuvat kuitenkin vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen mutta ennen loman alkamista. Näissä tapauksissa lomapalkka perustuisi lomanmääräytymisvuoden työajan mukaan määräytyvään palkkaan. Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan vuoden pituista aikaa välillä 1.4.-31.3.

Nykyisin lomalla sairastunut työntekijä saa vuosilomaansa siirrettyä vasta seitsemän sairauspäivän jälkeen. Lakiehdotuksen mukaan siirto-oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2013, kun uusi lomanmääräytymisvuosi alkaa. Sitä ennen ansaittujen lomien palkat lasketaan voimassa olleen lain mukaan. Muutosten taustalla ovat EU-tuomioistuimen ratkaisut.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.