Maatalous- ja kalastusneuvosto on määrä kokouksessaan maanantaina 28.1. käsitellä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Asialistalla on myös mm. uuden puheenjohtajamaa Irlannin työohjelma. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, joka tapaa sunnuntaina ennen neuvostoa Pariisissa ranskalaisen kollegansa Stéphane Le Follin.

Merkittävin neuvoston käsiteltävänä oleva kalatalousasia on yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Uudistuspaketti sisältää ehdotukset EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Tavoitteena on saavuttaa Euroopan parlamentin kanssa yhteisymmärrys uudistuksesta kesäkuussa 2013.

Uusi puheenjohtajamaa Irlanti esittelee ministereille työohjelmansa. Työohjelma keskittyy kolmeen suurempaan asiakokonaisuuteen, jotka ovat yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, yhteisen kalastuspolitiikan uudistus sekä eläin- ja kasvinterveyspolitiikan uudistaminen.

Irlanti esittelee lisäksi neuvostolle ajatuksensa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen aikataulusta, josta neuvoston on tarkoitus keskustella. Myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen osalta tavoitteena on saavuttaa sopu instituutioiden välillä kesäkuussa 2013.

Neuvoston kokouksen yhteydessä ministeri Koskinen tapaa myös uuden terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavan komissaarin Tonio Borgin.

Ministeri Koskinen vierailee ennen neuvoston kokousta sunnuntaina Pariisissa, jossa hän tapaa Ranskan maatalousministeri Stéphane le Follin. Ministereiden on määrä tapaamisen yhteydessä keskustella ajankohtaisista maa-, elintarvike- ja metsätalouteen liittyvistä kysymyksistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.