Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL uudistaa organisaatiotaan helmikuun alusta lähtien. Uudistus perustuu JHL:n edustajiston kesäkuussa 2012 hyväksymään liiton strategiaan. JHL:n strategia 2017 tähtää liiton edunvalvontakyvyn parantamiseen, jäsenlähtöiseen toimintatapaan ja nopeaan valmiuteen reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

JHL:n uusi organisaatio jakautuu kolmeen päälinjaan – edunvalvontalinjaan, järjestö- ja jäsenpalvelulinjaan sekä yhteisten palvelujen linjaan.

Johto

Edunvalvontalinjan ja liiton kokonaistoimintojen johdosta vastaa puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan johtajana ja puheenjohtajan varahenkilönä toimii toimialajohtaja Päivi Niemi-Laine.
Liiton yhteisten palvelujen linjan johtaja on toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Johdon esikunnassa toimivat kehittämispäällikkö Jari Vettenranta, projektipäällikkö Jouko Launonen, erityisasiantuntija Marjo Katajisto ja liittojohdon viestinnästä vastaava yhteyspäällikkö Tuija Zapasnik.

Edunvalvontalinja

JHL.n edunvalvontalinjalla on neljä toimialuetta.

Kunta-alan, kirkon ja hyvinvointialojen toimialueen päällikkö on neuvottelupäällikkö Håkan Ekström.
Valtion, valtionyhtiöiden ja sivistysalan toimialueen päällikkö on Kristian Karrasch.
Oikeudellisten asioiden toimialueen päällikkö on lakiasiain päällikkö Mika Hämäläinen.
Työelämän laadun toimialuetta johtaa neuvottelupäällikkö Anne Mironen; 31.5.2013 asti tehtävää hoitaa kehittämispäällikkö Jari Vettenranta.

Järjestö- ja jäsenpalvelulinja

Järjestö- jäsenpalvelulinja jakautuu jäsen- ja järjestötoiminnan, jäsenviestinnän sekä yhteiskuntavaikuttamisen toimialueisiin.

Jäsen- ja järjestötoiminnan toimialueesta vastaa järjestöpäällikkö Pekka Soini. Järjestöpalvelupäällikkö on Tero Strand ja liiton jäsenpalveluista vastaa jäsenpalvelupäällikkö Pertti Paajanen. Jäsen- ja järjestötoiminnan toimialueeseen kuuluvat myös JHL:n 11 aluetoimistoa.

Jäsenviestinnän toimialueesta vastaa viestintäpäällikkö Kauko Ala-Nikula. Jäsenviestinnästä ja jäsenlehti Motiivista vastaa päätoimittaja Reija Tylli ja liiton markkinoinnista markkinointipäällikkö Loviisa Itäkannas.

Yhteiskuntavaikuttamisen toimialueen päällikkönä toimii Timo Lehtinen.

Yhteisten palvelujen linja

Yhteisten palvelujen linja vastaa liiton taloudesta, liiton koulutustoiminnasta, henkilöstöpalveluista, tietohallinnosta, kiinteistöistä ja lomatoiminnasta.

Koulutuksen toimialueen päällikkönä toimii JHL-opiston rehtori Anne Karjalainen.

Talouden ja sisäisten palvelujen toimialueesta vastaa talouspäällikkö Jan Saarinen.
Sisäisistä palveluista vastaa hallintopäällikkö Pirjo Mäkinen.
Liiton tietohallintopäällikkö on Sami Närvänen.
Liiton kiinteistöistä vastaa kiinteistöpäällikkö  Jouko Alastalo ja ravintolatoiminnasta
ravintolapäällikkö  Joakim Turtiainen.
Liiton lomakeskus Livohkan lomakeskusvastaava on Kai Alaste.

Liiton henkilöstöpalvelujen toimialueen päällikkö on henkilöstöpäällikkö  Anne Haarala.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.