PAMin aktiivit ja työntekijät kiertävät satoja palvelualojen työpaikkoja kampanjaviikko Viikko 5:n (28.1.-1.2.) aikana ympäri Suomea. Työpaikoille jaetaan muun muassa lisätyövihkosta, jossa kerrotaan lisätyön tarjoamisen perusasiat sekä kerrotaan palvelualojen nousevista palkoista. Maan hallitus on sitoutunut parantamaan osa-aikaisten tai muuten epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa.

Epätyypillisissä ja osa-aikaisissa työsuhteissa palkka jää monesti hyvinkin pieneksi mm. epäsäännöllisen ja lyhyen työajan vuoksi. Tällöin täytyy omiin muuttuviin talouden tilanteisiin löytää nopeitakin keinoja avuksi. Maksamattomia laskuja saattaa kerääntyä, sekä jopa pikavippejä voidaan joutua ottamaan. Jo 346 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä luottorekisterissä, joka vastaa 90-luvun lama-aikoja.

Pohjanmaalla on tullut vastaan tilanteita, jolloin myyjän tehtäviin hakeutuvien luottotietojen tarkastajalupaa on kysytty työhön haastattelutilanteessa.

Työantaja voi tarkistaa luottotiedot esimerkiksi silloin, kun työntekijän tehtäviin sisältyy päätäntävaltaa tai itsenäistä harkintavaltaa tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia, työntekijällä on valta myöntää ja valvoa merkittäviä lainoja, jos työntekijä pääsee käsiksi liikesalaisuuksiin tai jos työntekijä voi ilman valvontaa käsitellä suuria rahasummia. Oikeus tarkistaa luottotietoja koskee vain tehtävään jo valittuja työntekijöitä, ei työpaikan hakijoita. Työhön ottaessa ja työsuhteen aikana kerättävät tiedot työntekijästä kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Lakia yksityisyyden suojasta työelämässä valvovat työsuojeluviranomaiset sekä tietosuojavaltuutettu.

Pääluottamusmies, Marko Lähdesniemi, joka edustaa rahankäsittelyt alaa on huolissaan pätevien työntekijöiden karsiutumisesta alalta. Jos kaikki muut pätevyyskriteerit täyttyvät, voi olla että luottotietomerkinnän takia työntekijä jää työllistymästä.

PAMin Pohjanmaan alueen aluepäällikkö Marja Salmivuori ei hyväksy tavallisen myyjän luottotietojen tarkastamispyyntöä työnhakutilanteessa. Työnhakija ei voi olla myöntämättä lupaa, koska tällöin työpaikkaa ei varmastikaan saa ja jos maksuhäiriö löytyy, leimataan huonoksi työntekijäksi ja työpaikka jää jälleen saamatta. Luottotietomerkintä ei pitäisi olla syy olla työllistymättä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.