Jaana Anttila-Kangas

Kiinteistönvälittäjien toimintaa valvovat aluehallintoviranomaiset (AVI) saavat vuosittain kuluttajilta yhteydenottoja välittäjien toiminnan osalta. Yle uutisoi 23.1, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai vuonna 2012 noin 50 ilmoitusta virheellisestä toiminnasta asuntokaupassa (huoneistot ja kiinteistöt). Näistä kolmannes eli noin 16 on johtanut varoitukseen tai huomautukseen.

– Jokainen virhe on liikaa, ja on erittäin tärkeää, että Avi puuttuu alalla ilmeneviin epäkohtiin ja välittäjien tekemiin virheisiin, toteaa Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas.

Jotta ongelman laajuudesta saadaan oikea kuva, on syytä tiedostaa, että Etelä-Suomen Avin alueella on vuonna 2012 kiinteistönvälittäjien välityksin tehty kauppoja yli 34 000 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että alle 0,15 %:ssa välittäjän välityksin tehdyistä kaupoista on tehty Aviin ilmoitus ja 0.047 % eli alle puolessa promillessa kaupoista välittäjä on tehnyt virheen. Kääntäen tämä tarkoittaa, että vuonna 2012 Etelä-Suomen Avin alueella noin 99,95 %:ssa välittäjien välityksin tehdyssä kaupassa ei ole ollut huomautettavaa. – Jos vielä huomioidaan se, että Avin tietoon ei välttämättä saateta kaikkia tapauksia, voidaan todeta, että selvä pääsääntö on, että välittäjä hoitaa asuntokaupan ammattimaisesti, huolellisesti ja molempien kaupan osapuolten edut huomioiden. Näin tulisi kaikissa tapauksissa toimia, Anttila-Kangas painottaa.

Ostotarjousmenettely hämmentää

Ostotarjousten käsittely aiheuttaa kysymyksiä niin kiinteistönvälittäjien kuin asuntokaupan osapuoltenkin keskuudessa. Välittäjien kysymykset koskevat yleensä sitä, voiko annetun ostotarjouksen tietoja ja mitä tietoja siitä voi toiselle tarjouksentekijälle kertoa. Kaupan osapuolten näkökulmasta epäselvyyksiä liittyy siihen, onko kohteesta todella tehty muita tarjouksia. Kun välittäjä kertoo, että kohteesta on tehty muita tarjouksia, sen todenperäisyyttä usein epäillään. Anttila-Kankaan mukaan kysymys voi olla siitä, ettei ostotarjousmenettelyn vaiheita ole käyty osapuolten kanssa siten läpi, että tiedettäisiin, miten tarjousten käsittely etenee. Jos se on epäselvää, syntyy helposti epäilys siitä, ettei välittäjän kertomus muista tarjouksista pidä paikkaansa. – Tiedossamme on myös se, että tarjouksentekijä haluaisi tietää muiden tekemien tarjousten sisällön, mutta ei haluaisi, että hänen tarjoustaan kerrottaisiin muille, Anttila-Kangas muistuttaa.

Alalle on vuonna 2008 laadittu hyvän välitystavan ohje (päivitetty 5.6.2012), jossa on menettelyohjeet myös ostotarjousten käsittelyyn (www.hyvavalitystapa.fi). Hyvän välitystavan mukaista on, että välitysliike kertoo uudelle ostajaehdokkaalle jo saamastaan aikaisemmasta vielä avoinna olevasta tarjouksesta. Välitysliikkeen ei lähtökohtaisesti pidä eikä sillä myöskään ole velvollisuutta kertoa aiemman tarjouksen rahamäärää tai muita ehtoja. Välitysliikkeellä ei ole oikeutta ilman toimeksiantajan ja ostotarjouksen tekijän suostumusta esittää aikaisempaa ostotarjousta ostajaehdokkaalle. Välitysliikkeen tulee kuitenkin aina säilyttää kaikki vastaanotetut ostotarjoukset välityslain säännösten mukaisesti. Hyvän välitystavan vastaista sen sijaan on vedättää ostajaehdokasta kertomalla sellaisista ostotarjouksista, joita ei todellisuudessa ole.

– Hyvän välitystavan ohjeen mukainen ostotarjousten käsittely ottaa huomioon kaupan molemmat osapuolet. Ostotarjousmenettelyn avoimuuden lisääminen olisi kuitenkin omiaan hälventämään välittäjiin kohdistuvaa epäilystä, mikä lisäisi entisestään asuntokaupan turvaa, pohtii Anttila-Kangas.

SKVL ry

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.

www.skvl.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.