Palvelurakenneuudistuksen valmistelu jatkuu suunnitellusti alueellisilla selvityksillä. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin asettama selvityshenkilötyöryhmä etsii parhaillaan alueellisesti parhaita ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Palvelurakenneuudistuksella varmistetaan koko maassa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä huolehditaan terveyden ja hyvinvoinnin vaikuttavasta edistämisestä.

Tällä hetkellä alueelliset selvityshenkilöt järjestävät lukuisia kuulemistilaisuuksia, joissa keskustellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueella. Selvityshenkilöt ovat kutsuneet kuulemistilaisuuksiin laajasti alueen kuntia ja toimijoita. Kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään kaiken kaikkiaan yli viisikymmentä.

Ministeri Guzenina-Richardsonin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee nyt hyvässä järjestyksessä.

“On tärkeää, että näin laajassa uudistuksessa kuullaan kunnolla alueen eri toimijoita. Selvityshenkilöt ovat viestittäneet saavansa ehdotukset valmiiksi määräaikaan mennessä ja ministerit saavat ne katsottavaksi heti maaliskuun alussa. Tämän jälkeen kunnat voivat vielä ottaa kantaa selvityshenkilöiden ehdotuksiin”, kertoo ministeri Guzenina-Richardson.

Selvitettävänä kuntien ja alueiden kantokyky, erityispiirteet ja yhteistyön tarve

Selvityshenkilöt työskentelevät viidellä alueella ja selvittävät oman alueensa tilannetta ja erityispiirteitä. Selvitysten perustana on kunnan tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen kantokyky. Se koostuu muun muassa talouden kestävyydestä ja vakaudesta, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa koskevan osaamisen varmistamisesta, ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä ja riittävästä väestöpohjasta. Viiden yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sisällä määritellään yhteistyön tarpeet, jotta voidaan varmistaa palvelujen saatavuus.

Selvityksessä on pohdittava erityisesti sitä, miten voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky, jotta suunniteltu palvelurakenne voidaan toteuttaa, millaisia alueen erityispiirteitä on otettava huomioon lainsäädännössä ja millaiset valmiudet kunnilla on muodostaa selvityksen mukainen palvelurakenne.

“Selvitystyö etenee suunnitelman mukaisesti. Selvitystyön tuki on organisoitu tarkkaan. Meillä on säännöllisiä tapaamisia selvityshenkilöryhmän ja ministeriön tukiryhmän kanssa”, kertoo kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Sillanaukee toimii selvityshenkilöryhmän puheenjohtajana.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.