Työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet vuoden 2011 työaikakirjanpidon valtakunnallisesti 6 000 työpaikalla. Ylityömäärien valvonnassa tarvittava työaikakirjanpito löytyi 90 %:lta valvotuista työpaikoista.

Valvonnassa havaittu suurin ylityömäärä oli yli 1 100 tuntia, samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aiemmin. Lain sallima ylityömäärä ylittyi jälleen pahiten kuljetusalalla. Valvonnan avulla ei ole kyetty kokonaan kitkemään laittomien ylitöiden teettämistä, mutta ylityön enimmäismäärien räikeät ylitykset ovat vähentyneet: 400 tuntia ylittäviä ylityötuntimääriä löydettiin vain muutamalta työpaikalta.

Työaikalaki sallii vuositasolla työntekijälle 250 tuntia ylitöitä. Lisäksi paikallisesti sopimalla voidaan teettää 80 ylityötuntia lisää. Työnantajan tulee seurata ylitöiden kertymistä ja puuttua tilanteeseen, mikäli lain sallimat rajat uhkaavat ylittyä.

Laillistenkin ylitöiden on todettu lisäävän tapaturmariskiä, jos viikoittainen työaika ylittää 40 tuntia. Taukojen pitäminen pitkän työpäivän aikana pienentää tapaturman vaaraa. Työturvallisuuslakiin onkin esitetty muutosta, joka velvoittaisi työnantajan selvittämään myös työajoista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.