Uusi rahapelaamisesta ja peliongelmista lyhyesti ja selkeästi kirjoitettu opas kertoo, miten peliongelmiin voi saada apua.

Rahapelihaitat koskettavat monenikäisiä ja monenlaisia ihmisiä. Suomessa on noin 110 000 ongelmapelaajaa. Rahapelihaitoista kärsivät myös pelaajien läheiset. Tässä joukossa on henkilöitä, joiden on ikääntymisen, heikon kielitaidon tai vammaisuuden vuoksi vaikea lukea yleiskielistä tekstiä.

Selkeä kieli lisää yhdenvertaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia

Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi -julkaisu on ensimmäinen rahapelihaittoja selkosuomeksi käsittelevä opas. Se on tarkoitettu esimerkiksi sellaisille, joille yleiskieli on liian vaikeaa, joiden avun piiriin hakeutumista vaikeuttaa kielitaidon puute, tietämättömyys palveluista tai joilla ei ole taitoa käyttää palvelujärjestelmää, mutta myös kulttuuriset tekijät voivat estää avun hakemista. Selkosuomeksi mukautetusta tekstistä voivat hyötyä erilaisten vammaisryhmien ihmiset, maahanmuuttajat, muistisairaat tai henkilöt, joilla on lukivaikeuksia. Tukiaineiston tekoon ovat osallistuneet THL, Sininauhaliitto, Peluuri ja Selkokeskus, joka on myöntänyt esitteelle selkotunnuksen.

Oppaassa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa sisältää yleistä tietoa rahapeleistä, peliriippuvuudesta ja rahapelaamiseen liittyvistä haitoista, kuten ongelmapelaamisen syistä ja riskeistä. Toinen osa tarjoaa lukijalle keinoja pelaamisen hallintaan. Pelipäiväkirja ja testi auttavat pelaajaa pohtimaan omaa tilannettaan. Lisäksi tukiaineistossa on käytännöllisiä neuvoja sellaiselle lukijalle, joka haluaa lopettaa pelaamisen tai etsii apua pelaamisen vähentämiseen. Oppaan lopussa on tietoa paikoista, joista voi saada tukea ja apua rahapeliongelmiin.

Julkaisu: Irene Komu (teksti ja selkomukautus), Mari Pajula, Jenni Kämppi ja Maria Bergroth (kirjoitustyön tukiryhmä). Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi. Tukiaineisto. Pelihaitat. THL 2012.

Verkkojulkaisuun tästä linkistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.