En majoritet av österbottningarna verkar stöda tankarna om en, två eller tre kommuner i landskapet Österbotten. Enligt en undersökning Svenska Bildningsförbundet r.f. låtit göra anser 52 procent av de tillfrågade i Korsholm, Larsmo, Malax, Nykarleby, Pedersöre och Vörå att man i samband med eventuella kommunfusioner borde eftersträva en, två eller tre kommuner i Österbotten. Av alternativen var modellen med tre kommuner i Österbotten populärast.

– Undersökningen visar på en överraskande positiv attityd bland kommuninvånarna till fusioner. Vi ville undersöka attityderna just i dessa kommuner varifrån budskapet varit att invånarna motsätter sig fusioner. Skulle man ha tagit med till exempel Vasa och Jakobstad i undersökningen så hade bilden ha varit ännu positivare till fusioner, konstaterar Fredrik Guseff som är direktör för Svenska Bildningsförbundet.

I undersökningen frågades också vilka saker som skulle få en att stöda en fusion av sin hemkommun med någon eller några kommuner. Här tog invånarna ställning för starka primärkommuner då 61 procent svarade att kommunens stärkta inflytande över sin service skulle vara ett argument för en fusion. Även en förbättrad service och stärkt ekonomi var argument som kommuninvånarna ansåg vara viktiga frågor med tanke på eventuella fusioner.

Undersökningen gjordes 9.1-16.1.2013 av Taloustutkimus och i mätningen intervjuades per telefon 1000 svensk- och finskspråkiga kommuninvånare.

Ett sammandrag av undersökning kan läsas på www.bildningsforbundet.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.