Lukuvuonna 2011–2012 opintotukea sai yhteensä 292 300 opiskelijaa, mikä on noin 3 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.

Opintorahaa maksettiin 287 300:lle ja asumislisää 190 500 opiskelijalle. Opintolainan myönteisen valtiontakauspäätöksen sai 198 200 opiskelijaa. Lukuvuodesta 2011–2012 alkaen takauspäätös on myönnetty opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille ilman erillistä hakemusta.

Myönteisen päätöksen oikeudesta opintolainavähennykseen sai runsaat 7 100 tutkinnon suorittanutta henkilöä (edellisenä lukuvuonna 6 100). Vuonna 2011 oikeus opintolainavähennykseen myönnettiin alle viidesosalle ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista.

Ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2011 suorittaneista 89 % oli turvautunut opintotukeen opintojensa aikana ja 41 % oli ottanut opintolainaa. Lainaa oli keskimäärin 7 300 euroa, mikä oli 500 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tutkinnon suorittamiseen oli käytetty keskimäärin 54 opintotukikuukautta. Vähiten tukikuukausia käyttivät Svenska handelshögskolanin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista joka kuudes ei käyttänyt lainkaan opintotukea. Tukea käyttäneillä tutkintoon kului keskimäärin 35 tukikuukautta. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista opintolainaa oli 38 %:lla, keskimäärin 6 100 euroa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 22 %:lla oli opintolainaa, keskimäärin 3 400 euroa.

Vuoden 2011 lopussa valtion takaamaa opintolainaa oli kaikkiaan 293 000 henkilöllä, joista joka kahdeksannella lainamäärä ylitti 10 000 euroa. Vuonna 2011 maksettiin korkoavustusta opintolainan korkoihin kaikkiaan 2 900 pientuloiselle, mikä oli kuudenneksen vähemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää: Kelan opintoetuustilasto 2011–12 (pdf)

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/190405142319MV?OpenDocument

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.