Pohjoismaiden neuvoston (PN) puheenjohtajisto ja valiokunnat kokoontuvat Islannissa Reykjavikissa, 28.- 29. tammikuuta. Valiokunnat käsittelevät mm. aloitteita, jotka viedään PN:n teemaistuntoon, joka pidetään Tukholmassa 11. huhtikuuta. Kaikille valiokunnille keskeinen asia on vuoden 2014 talousarvio, johon kohdistuu 5 prosentin leikkaus.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston ohjelmassa on mm. jäsenehdotus verkkouhkien ja tietoverkkohyökkäysten torjumiseksi sekä ehdotus puolustuspoliittisen yhteisön perustamisesta. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan toiveena on yhteispohjoismainen kulttuurikanava, joten tekijänoikeudet ja oikeuksien selvittäminen on yhtenä asiana. Hyvinvointivaliokunta aloittaa vuoden pääaiheensa, sosiaaliset investoinnit Pohjoismaissa, käsittelyn. Painopistealueina mm. nuorien pitkäaikaistyöttömyys, vapaaehtoisjärjestöjen rooli sekä sosiaalisten ongelmien yhteiskunnalliset seuraukset, kuten syrjäytyminen, köyhyys, työperäinen ihmiskauppa ja asunnottomuus. Valiokunnassa keskustellaan myös uudesta jäsenehdotuksesta koskien syöpäalan yhteistyötä Pohjoismaissa ja yhteistyön vahvistamista Pohjoismaiden syöpäyhdistyksen (NCU) kanssa.

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta, jossa puheenjohtajana on kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.), pitää yhteisen kokouksen ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan sekä elinkeinovaliokunnan kanssa pohjoismaisen panttijärjestelmän kustannus-hyötyanalyysista. Valiokunnan vuoden 2013 työsuunnitelmassa on myös Pohjoismaiden kansalaisten oikeuksien ja kuluttajayhteistyön vahvistaminen sekä kaikenlaisen syrjinnän vastainen työ. Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan painopisteinä ovat mm. risteilyalusten jätteiden käsittely satamakaupungeissa sekä huoli siitä, että rikkipäästörajoitusten tiukentaminen siirtää tavarakuljetukset maakuljetuksiin raiteiden sijaan. Esillä on myös kestäviä julkisia hankintoja koskeva pohjoismainen yhteistyö. Elinkeinovaliokunta pohtii mm., miten tulisi suhtautua Kiinan läsnäoloon Pohjoismaissa ja Kiinan kasvavaan kiinnostukseen Pohjoismaita kohtaan sekä arktinen infra- ja tutkimusyhteistyö.

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien ja hallitusten välinen yhteistyöelin. Neuvostossa on 87 valittua jäsentä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista, jotka tekevät aloitteita ja antavat suosituksia Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden hallituksille sekä vauhdittavat pohjoismaista yhteistyötä Vuoden kestävä puheenjohtajuus kiertää Pohjoismaiden välillä. Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2013 presidentiksi on valittu norjalainen Marit Nybakk.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan johdossa ovat puheenjohtajana kansanedustaja

Simo Rundgren (kesk.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.).

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.