Seta on erittäin ilahtunut Helsingin hovioikeuden ratkaisusta, jossa Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne tuomittiin työsyrjinnästä. Oikeuden  päätös osaltaan vahvistaa, että työtehtäviin liittymättömiä yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita ei tarvitse kertoa työnantajalle.
Seta toivoo, että Telanteen saama tuomio rohkaisee työsyrjintää kokeneita kertomaan syrjinnästä työpaikan luottamushenkilöille ja työsuojeluviranomaisille. Kynnys avun hakemiseen madaltuisi, jos Suomeen perustettaisiin yhdenvertaisuusvaltuutettu, jolla olisi valtuudet puuttua työelämän syrjintätapauksiin.
”Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää esiintyy työelämässä paljon, mutta aina tapauksia ei uskalleta viedä eteenpäin. Ongelmana on myös, ettei työpaikoilla aina tiedetä, miten tilanteissa tulisi toimia. On tärkeää ja rohkeaa, että Johanna Korhonen vei aikoinaan asian eteenpäin. Tämä ennakkotapaus toivottavasti selkeyttää linjaa ja rohkaisee muitakin vastaavissa tilanteissa olevia”, Setan vuoden vaihteessa aloittanut uusi puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi sanoo.
 
”Syrjinnän pelko ja koettu syrjintä vaikuttavat suoraan hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työkykyyn, joten on myös työnantajien etu ehkäistä syrjintää ja edistää moninaisuutta arvostavaa ilmapiiriä”, Hippi jatkaa.
”Työelämän yhdenvertaisuutta pitää edistää myös ennaltaehkäisevästi nykyistä vahvemmin esimerkiksi työpaikkojen yhdenvertaisuussuunnittelulla.”
Seta toivoo lisäksi järjestöille kanneoikeutta syrjintätapauksissa. Yhdenvertaisuuslakia uudistetaan parhaillaan oikeusministeriössä.
Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Järjestön tavoitteena on hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setalla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Kymmenen hengen henkilöstö työskentelee Setan toimistolla Länsi-Pasilassa Helsingissäwww.seta.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.