Suomalaiset Pohjois-Euroopan tyytyväisimmät

EPSI Rating – asiakastyytyväisyystutkimukset:

Suomen talouden katsaus 2012 sekä kansainvälinen vertailu

EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti useiden keskeisten toimialojen sekä julkisten palveluiden koettua asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta. Suomen tutkimukset aloitettiin v. 1999 ja yhteensä katetaan 14 eri toimialaa. Viidellä näistä tutkitaan yksityisasiakkaiden lisäksi myös yritysasiakkaita.

Tämä julkaisu sisältää tietoa siitä, miten toimialat ja niiden yritykset ovat asiakkaidensa mielestä suoriutuneet vuoden 2012 aikana. Keskeisin indikaattori on asiakastyytyväisyys.

Yleistä:

 • Kansainvälisesti Suomi sijoittuu Pohjois-Euroopan kärkipaikalle
 • Varsinkin julkinen liikenne, peruskoulu, terveydenhuolto ja rikospoliisi ovat Suomessa huippuluokkaa
 • Suomalaisten asiakastyytyväisyys tarjottuihin tuotteisiin ja palveluihin nousi edellisvuodesta
 • Suomalaisten asiakasuskollisuus on noussut jo toista vuotta peräkkäin ja saavuttaa nyt korkeimman tason mittausten aikana
 • Mitä tyytyväisempiä työntekijöitä, sitä parempi asiakastyytyväisyys

Toimialakohtaisia tuloksia Suomesta:

 • Apteekit saavuttavat, viime vuoden tapaan, ylivoimaisesti korkeimman asiakastyytyväisyyden
 • Suurimmat parannukset ovat nähtävissä rikospoliisin ja julkisen liikenteen osalta
 • Kuntapalvelut saavat vertailussa yllättävän huonot arvostelut – sijoitus on vasta 12., 14:sta tutkitusta palvelualueesta

Kaikista mitatuista brändeistä Suomessa…:

 • VR:n tyytyväisyys on kohentunut eniten
 • Nordean kehitys on ollut heikointa ja sen tyytyväisyys on kärsinyt eniten
 • POP Pankki saavuttaa myös tänä vuonna korkeimman asiakastyytyväisyyden yksityisasiakkaidenkeskuudessa
 • Handelsbanken saa parhaan arvosanan yritysasiakkailta

Tämä on ote tämän vuoden EPSI Ratingin neljätoista maata kattavasta tutkimuksesta, missä analysoitiin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta palveluntarjoajia kohtaan. Näihin tuloksiin on päästy tutkimalla lopputulemiin vaikuttavia aspekteja kuten imagoa, koettua tuotteiden ja palvelujen laatua sekä vastinetta rahalle. Tutkimusta varten on haastateltu n. 30.000 henkilöä yksinomaan Suomessa. Yhteensä tätä tutkimusta varten on tehty n. 1.000.000 haastattelua. Tiedonkeruu on toteutettu atk-avusteisina puhelinhaastatteluina touko-marraskuussa v. 2012.

Indeksit ovat asteikolla 0-100 seuraavasti:

alle 60          huono taso

60 – 75   välttävä / tyydyttävä

75 – 100      hyvä / erittäin hyvä

Virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 2 indeksiyksikköä asteikolla 0-100.

 1.      Suomessa mitattavien toimialojen benchmark 2012

Alla oleva kuvio näyttää miten asiakastyytyväisyys on kehittynyt tutkituilla toimialoilla viimeisen seitsemän vuoden aikana.

Kuvio 1. Asiakastyytyväisyystrendit Suomessa, v. 2006-2012 – EPSI Finland

Suomen keskiarvo on noussut viimevuotisesta, eikä minkään toimialan tyytyväisyys ole laskenut. Erityisesti tyytyväisyys rikospoliisiin ja julkiseen liikenteeseen on noussut. Peruskoulun ja maksu-TV:n positiivinen kehitys on myös maininnan arvoinen, varsinkin kun peruskoulu on kääntänyt kahden vuoden jatkuneen laskuputken.

Apteekit ovat pitäneet kärkipaikan aina vuodesta 2008 lähtien, jolloin toimiala sisällettiin mittauksiin. Televiestintäalat pärjäävät yleisesti huonommin kuin useimmat toimialat. Ainoina poikkeuksina kuvion alaosassa ovat rikospoliisi ja kuntapalvelut.

Kuntapalvelut suoriutuvat yllättävänkin kehnosti vertailussa – sijoitus on 12., 14:sta tutkitusta palvelualueesta. Tämä on sinänsä hyvin mielenkiintoista, sillä peruskoulu, terveydenhuolto ja julkinen liikenne saavat vertailussa hyvät pisteet ja kaikki nämä ylittävät Suomen keskiarvon. Toisin sanoen nämä yksittäiset palvelut saavat selvästi korkeammat pisteet kuin kuntien tarjoamat palvelut kokonaisuudessaan. Tämä viittaa siihen, että on hyvin laaja määrä aspekteja, jotka vaikuttavat kunta-asukkaiden tyytyväisyyteen – hyvä terveydenhuolto ja peruskoulu eivät välttämättä riitä tyydyttämään asukkaita.

2.      Vuoden menestyjät – yksityisasiakkaat

Alla olevassa taulukossa näemme yritysten rankkaus asiakastyytyväisyysindeksin mukaan.

Taulukko 1. Korkeimmat tyytyväisyysluvut (mainittu vain yksi yritys/toimiala – yksityisasiakkaat) – EPSI Finland 2012

POP Pankki saavuttaa tutkituista yrityksistä korkeimman tyytyväisyysluvun. Pankki piti kärkisijan myös viime vuonna. Toiseksi ylsi Oma PLUS Apteekki. Yleisesti apteekit ja suhteellisesti pienet pankit pärjäävät erinomaisesti tyytyväisyystutkimuksissa; listalla olevien lisäksi, seuraavat yritykset ovat ylittäneet 80 indeksipisteen rajan: Säästöpankki, Avainapteekit, Yliopiston Apteekki, Handelsbanken, S-Pankki ja Aktia[yritykset on lueteltu asiakastyytyväisyysluvun mukaan].

Taulukko 2. Vuoden nousijat (mainittu vain yksi yritys/toimiala – yksityisasiakkaat) – EPSI Finland 2012

Menneen vuoden aikana VR:n tyytyväisyys on noussut kaikista mitatuista yrityksistä eniten. Myös Saunalahden kiinteä laajakaista ja Soneran maksu-TV ylsivät poikkeuksellisen suuriin parannuksiin – kaikki nämä kolme ylittävät viiden indeksipisteen parannuksen, mikä on harvinainen ilmiö. Yritysten menestyksessä on silti eroja. Vaikka Saunalahden kiinteä laajakaista saa huomattavasti paremmat arvosanat kuin vuosi sitten, on trendi matkaviestinnässä päinvastainen – tästä palvelusta Saunalahti saa selvästi huonommat arvosanat kuin vuosi sitten.

2.1.            Lyhyesti yritysasiakkaista

Taulukko 3. Korkeimmat tyytyväisyysluvut (mainittu vain yksi yritys/toimiala – yritysasiakkaat) – EPSI Finland 2012

Handelsbanken jatkaa viimevuotiseen tapaan kärjessä. Pankki on jopa kohentanut asiakastyytyväisyytensä 0,7 indeksiyksiköllä. Myös Helsingin Energia on parantanut huomattavasti ja on toisena listalla.

 

3.      Asiakastyytyväisyys vs. työntekijätyytyväisyys

EPSI Rating tutkii asiakastyytyväisyyden lisäksi työntekijöiden tyytyväisyyttä (töitään kohti), sekä kuluttajaluottamusta. Tässä osiossa tarkastellaan eroja asiakastyytyväisyyden ja työntekijätyytyväisyyden välillä.

Taulukko 4. Asiakastyytyväisyys vs. työntekijätyytyväisyys Suomessa – EPSI Finland 2012

Suomalaiset ovat tyytyväisempiä työhönsä kuin käyttämiinsä palveluihin. Järjestys oli sama v. 2011, mutta työntekijätyytyväisyys on kasvattanut etumatkaansa 2012 aikana. Suhteen näyttää olevan positiivista; asiakastyytyväisyys on noussut kun työntekijätyytyväisyys on noussut. Tämä on sinänsä hyvin loogista – mitä tyytyväisempiä työntekijät ovat, sitä paremmin he palvelevat asiakkaita ja näin ollen sitä tyytyväisempiä asiakkaat ovat.

Tyytyväisimmät työntekijät löytyivät vuonna 2012 koulutusalalta. Asiakastyytyväisyydessä peruskoulu sijoittui kolmanneksi, joten tämä tukee edellä esitettyä teesiä.

4.      Kansainvälinen vertailu

Tässä osiossa tuloksia tarkastellaan kansainvälisesti.

Kuvio 2. Kansainvälinen asiakastyytyväisyystrendi – EPSI Rating

Suomi pärjää kansainvälisessä vertailussa hienosti ja sijoittuu ykkössijalle.

Jos vielä tarkastelee seuraavien palveluiden tuloksia, huomataan että Suomen ja osittain Tanskan tulokset ovat aivan omaa luokkaansa:

Taulukko 5. Kansainvälinen tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen, terveydenhuoltoon, peruskouluun ja rikospoliisiin – EPSI Rating 2012

Suomi sijoittuu ykköseksi julkisessa liikenteessä ja rikospoliisissa, sekä kakkoseksi terveydenhuollossa ja peruskoulussa.

 

EPSI-tutkimuksen taustatiedot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita, Suomi mukaan lukien. Tutkimusten indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukoidän maassa.

Suomen tutkimukset ovat osaa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

Tiedonkeruu on toteutettu atk-avusteisina puhelinhaastatteluina touko-marraskuun aikana 2012. Haastateltavia pyydettiin antamaan arvionsa omasta palveluntarjoajastaan. Kaiken kaikkiaan haastateltiin Suomessa n. 30.000 henkilöä. Virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 2 indeksiyksikköä, asteikolla 0-100.

Tämän vuoden EPSI-konferenssi järjestetään Kööpenhaminassa huhtikuussa. Tässä tilaisuudessa esitellään aineettoman pääoman indikaattorien, kuten asiakastyytyväisyyden ja työntekijätyytyväisyyden, tuloksia. Järjestetään myös sessioita siitä, miten käytetään EPSI:n indikaattoreita parantaakseen tyytyväisyyttä ja miten benchmarktutkimuksia voi yleisesti hyödyntää, sekä yritysmaailmassa että julkisessa hallinnossa. Lisätietoja ja rekisteröityminen löytyvät lähiaikoina sivustolta www.epsi-finland.org

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.