Valviran selvityksen mukaan aluehallintovirastojen anniskelupaikkoihin myöntämien jatkoaikojen määrä on ollut laskeva jo useamman vuoden.

Vuoden 2013 alussa Manner-Suomessa oli 8180 anniskelupaikkaa, joista 1102:lla oli voimassaoleva anniskelun jatkoaikalupa. Vuonna 2006 anniskelupaikoista 1380:lla oli anniskelun jatkoaikaan kello 2.30 tai 3.30 asti oikeuttava lupa. Määrällisesti vähennys on valtakunnallisesti ollut noin 280 jatkoaikalupaa. Ohjelmallisen toiminta-ajatuksen perusteella kello 2.30 asti myönnetyt luvat ovat vähentyneet suhteellisesti enemmän kuin yökerhoille myönnetyt 3.30 asti voimassa olevat jatkoaikaluvat.

Enintään 4,7 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupien määrä on ollut laskeva useita vuosia. Vuoden 2013 alussa alkoholijuomien vähittäismyyntilupia oli manner-Suomessa voimassa 5955, kun vuonna 1995 vähittäismyyntilupia oli yli 8000. Samalla ajanjaksolla Alkon myymälöiden määrä on kasvanut 250 myymälästä 350 myymälään.

Valviran kartoituksen mukaan vuoden 2012 aikana aluehallintovirastot peruuttivat pysyvästi yhteensä 25 alkoholijuomien anniskelulupaa ja 61 lupaa peruutettiin määräajaksi. Lisäksi aluehallintovirastot peruuttivat anniskelun jatkoaikaluvan kahdessa tapauksessa.

Vähittäismyyntilupia aluehallintovirastot peruuttivat pysyvästi kaksi ja neljä lupaa peruutettiin määräajaksi.

Pysyvissä peruutuksissa on tavallisimmin kyse siitä, että luvanhaltijalla ei enää ole taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa. Määräaikaisten peruutusten syiden kirjo on monipuolisempi ja niissä painottuvat alkoholipoliittiset syyt, kuten alkoholijuomien myynti tai anniskelu alaikäisille tai selvästi päihtyneille.

Aluehallintovirastot tekivät vuonna 2012 koko maassa valvontatarkastuksia alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Vuonna 2012 aluehallintovirastot tekivät yhteensä noin 4 300 valvontatarkastusta.

Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua sekä mainontaa ja myynninedistämistä alueillaan. Valviran tehtävänä on ohjata ja kehittää aluehallintovirastojen hoitamaa alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun lupahallintoa ja valvontaa sekä alkoholijuomien mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.