Jaana Ylitalo, 1. varapuheenjohtaja

Pätkä- ja osa-aikatyöntekijälle ei ole itsestäänselvyys, että työstä saatu palkka riittää pärjäämiseen. Palvelualojen ammattiliitto PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo vaatii, että mahdollisuutta käyttää osa-aikaista työvoimaa rajoitettaisiin, kuten määräaikaisten työsuhteiden osalta on tehty.

Kansainvälisten talousnäkymien kirkastuessa näyttää uusi uhka lähestyvän sosiaalisen kriisin muodossa. Suomessa nuorisotyöttömyys on Etelä-Euroopan maihin nähden suhteellisen hyvällä tolalla, mutta kuten Saksassa, myös meillä omilla ansioilla pärjääminen näyttää yhä epävarmemmalta. Pätkätyösuhteet ja osa-aikatyö lisäävät riskiä ajautua köyhyyteen työsuhteesta huolimatta.

– Esimerkiksi kaupan alalla tai majoitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palveluissa hyvin tyypillinen 20-22 tunnin työviikko tarkoittaa noin 1200 euron bruttokuukausituloja. Erityisesti pääkaupunkiseudulla toimeentulon ehtona onkin yhteisin verovaroin kustannettujen tukien hakeminen, kertoo PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

PAMissa toivotaan, että työministeri Lauri Ihalaisen käynnistämä työ kokoaikaisten työsuhteiden edistämiseksi tuottaa tulosta ja osa-aikatyön teettämistä suitsittaisiin myös lainsäädännöllä.

– Mahdollisuutta käyttää osa-aikaisia työsuhteita tulisi rajoittaa. Työsuhde pitäisi voida solmia osa-aikaiseksi ainoastaan perustellusta syystä, kuten määräaikaisten työsuhteiden osalta jo nyt edellytetään. Työntekijän oma toive olisi yksi tällaisista syistä, Ylitalo jatkaa.

Suomessa jo reilusti yli 300 000 työntekijää tekee osa-aikatyötä. Opiskelu, perhesyyt tai sesonkiluontoinen työ eivät selitä suurta määrää, vaan neljäsosa on vastentahtoisesti osa-aikatyöttömiä. Alhaiseksi jäävä ansiotaso ja jatkuva lisätuntien kanssa veivaaminen vaikuttavat hyvin monella tasolla hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Osa-aikatyön kasvu sopii erittäin huonosti ajankohtaiseen keskusteluun työurien pidentämisestä ja kestävyysvajeen korjaamisesta. Trendi näyttää olevan, että osa-aikatyöstä muodostuu yhä useammalle koko työuran pituinen loukku, jota joudutaan tilkitsemään erilaisilla työttömyys- ja sosiaaliturvan muodoilla, verovähennyksin ja palvelumaksualennuksilla.

– Jokainen ihminen haluaa tulla omalla työllään toimeen ja antaa täyden panoksensa muulle yhteiskunnalle. Jos se ei riitä syyksi kokoaikatyön lisäämiseksi, niin toivottavasti ymmärretään, että kaikki muut maksavat siitä, että työnantajat tarjoavat 0-30 viikkotyötunnin sopimuksia yhä useammalle työntekijälle, Ylitalo sanoo.

Viikko 5 vie keskustelun työpaikoille

PAMin aktiivit ja liiton työntekijät jalkautuvat PAMin kampanjaviikko Viikko 5:n (28.1.-1.2.) yhteydessä palvelualojen työpaikoille puhumaan osa-aikatyöstä, lisätyötunneista ja muista työelämän ajankohtaisista kysymyksistä.

1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo vierailee keskiviikkona 30.1. työpaikoilla Jyväskylässä.

Työpaikoille jaetaan muun muassa lisätyövihkosta, jossa kerrotaan lisätyön tarjoamisen perusasiat.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.