Tasavallan presidentti Sauli Niinistö / Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi yhdessä työministeri Lauri Ihalaisen kanssa vuoden alusta voimaan tulleeseen nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvää työseminaaria tänään tiistaina 29. tammikuuta. Tilaisuuden tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla elinkeinoelämän edustajat voisivat omalta osalta tukea ja vahvistaa yhteiskuntatakuun toteutumista.

Seminaariin osallistuivat nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvistä vastuuministereistä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson ja opetusministeri Jukka Gustafsson sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton, Suomen Yrittäjien, Kaupan Liiton, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton sekä yritysten edustajia.

Keskustelun pohjaksi seminaarissa kuultiin tietoiskuja parhaillaan meneillään olevista konkreettisista hankkeista, joiden tavoitteena on pureutua nuorten työllistämiseen eri aloilla. Yhtenä näkökulmana alustuksissa ja keskustelussa oli esillä sellaisten nuorten tilanne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta, koska heidän koulutuksensa on jäänyt kesken.

”Tiedämme, että syrjäytyminen voi alkaa jo varsin varhaisessa vaiheessa. Nuorille kriittisiä kohtia ovat peruskoulun jälkeinen syksy ja ensimmäisen työpaikan etsiminen. Nuorten yhteiskuntatakuu pureutuu juuri näihin riskivaiheisiin. Toivon, että vaikutukset näkyvät muutaman vuoden päästä syrjäytymistilastoissa”, presidentti Niinistö pohti.

”Nuorten yhteiskuntatakuun onnistuminen riippuu merkittävästi työnantajien valmiudesta työllistää nuoria ja tarjota ensimmäisiä työpaikkoja. Tämä tilaisuus toi esiin paljon konkreettisia keinoja. Valtiovalta voi rakentaa siltoja ja luoda edellytyksiä, mutta työt tehdään ja työpaikat syntyvät muualla. Annan myös suuren arvon sille, että eri alat ovat lähteneet liikkeelle konkreettisella esityksellä ja tehneet järjestöjen välisiä työllistämissopimuksia”, totesi työministeri Ihalainen. Hän korosti yhteistyötä, jota kaikki valtiovallan toimesta yhteiskuntakuussa mukana olevat ministeriöt pyrkivät tekemään, jotta eri toimijat järjestöistä oppilaitoksiin saataisiin mukaan mahdollisimman laajasti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.