Petri Salakka

Kodin ulkopuolisen väkivallan vähentämiseen on nyt mahdollista saada uudenlaista apua. HelsinkiMission Aggredi on seitsemän vuoden kehitystyössä todistanut, että katuväkivallan tekijöiden kanssa voi tehdä pitkäjänteistä hoidollista työtä. 

Maamme ensimmäinen vakavan väkivallan tekijöitä hoitava menetelmä on kiteytetty tuoreeseen Aggredi-julkaisuun.

– Väkivallan vähentäminen maassamme edellyttää järjestöjen tuottamia uusia menetelmiä viranomaisten ja mielenterveystyön välimaastoon, toteaa Aggredin vastaava työntekijä Petri Salakka.

Suomi on Euroopan väkivaltaisimpia maita. Pahoinpitelyjen määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen 16 vuoden aikana. Valtakunnallisesti poliisin tietoon tulleista 39 855 pahoinpitelystä 65 % tapahtui yksityisasuntojen ulkopuolella.*

– Yhteiskunta ei aiemmin juurikaan ole tarjonnut hoidollisia palveluita vakaviin kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneille. Huomio on keskittynyt perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä uhreihin. Näiden lisäksi kuitenkin kodin ulkopuoliseen väkivaltaan kohdistuvan hoidollisen tekijätyön tarve on ilmeinen, Salakka perustelee.

Aggredi-julkaisu on ladattavissa osoitteessa http://www.helsinkimissio.fi/filearc/65_aggredi_web.pdf

Aggredi tuo asiantuntemusta sisäisen turvallisuuden ohjelmaan

Järjestölähtöisenä toimijana HelsinkiMission Aggredilla on ollut mahdollisuus luoda uutta lisäarvoa viranomaistoiminnan rinnalle sekä asiantuntemustaan sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

– Järjestöyhteistyön sisällyttäminen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan varmistaa viranomaisten kontrolliulottuvuuden sekä järjestöjen puolueettomien hoidollisten palvelujen yhdistämisen, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen perustelee. – Mitä vahvemmin viranomaisia kannustetaan yhteistyöhön Aggredin kaltaisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, sitä tuloksekkaammin väkivaltaa pystytään Suomesta vähentämään.

HelsinkiMission Aggredi taistelee syrjäytymistä vastaan väkivaltaisista väkivaltaisimpien rikoksentekijöiden parissa. Aggredi on hoidollisen väkivaltatyön menetelmä, jonka tavoitteena on muun muassa väkivallan väheneminen tai loppuminen yksilötasolla.

Aggredin menetelmä perustuu niin kutsuttuun sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa tavoitellaan asiakkaan omaehtoista ajatusmallin muutosta. Aggredin asiakkaat tulevat hoitoon omasta tahdostaan – ja myös pysyvät siinä omasta tahdostaan.

Aggredin asiakastyön osa-alueita ovat:1) impulsiivinen väkivalta, 2) välineellinen väkivalta 3) järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvä väkivalta 4) sisäisesti eristäytyneen henkilön suunnittelema tai toteuttama väkivalta sekä 5) fantasiapohjainen väkivalta (koulu- ja/tai joukkosurmaa suunnittelevat henkilöt).

Aggredi-menetelmä laajenee 2013 aikana muualle Suomeen. Aggredin kohderyhmää ovat 18-39-vuotiaat vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneet tai väkivallalla oireilevat henkilöt.

* Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Viitattu: Tilastokeskus 08.01.2013

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii seniorityön, nuorten kriisityön, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Järjestön missiona on haastaa kaikki suomalaiset toimimaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. Järjestö toimii noin 90 työntekijän ja satojen vapaaehtoisten voimin. Sen toimintaa rahoittavat yksityislahjoittajat, yritykset, säätiöt, Helsingin kaupunki sekä RAY.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.