Sisäministeri Päivi Räsänen

Sisäministeri Päivi Räsänen pitää tänään julkistetun poliisibarometrin tuloksia positiivisina. Poliisibarometrin mukaan kansalaisista 48 % luottaa poliisiin erittäin paljon ja 44 % melko paljon. – Tulos on erittäin hyvä ja tärkeintä on se, että voimme todeta tilanteen pysyneen vakaana vuosien saatossa.

Ministeri Räsänen kiinnitti myös huomiota siihen, että kansalaiset pelkäävät poliisin palvelujen huononevan. – Yksi asia, joka tutkimuksesta nousee esille, on kansalaisten huoli poliisipalveluiden heikentymisestä. Käynnissä olevassa poliisihallintorakenteen uudistuksessa pyritään juuri säilyttämään operatiivisen toiminnan taso hyvänä. Hallituksen kehyspäätöksellä poliisin määrärahoja lisätään vuosittain useilla kymmenillä miljoonilla euroilla ja voimavaroja uudelleen kohdennetaan hallinnosta poliisitoimintaan. Poliisin viime vuoden tulokset ovat hyviä, muun muassa toimintavalmiusaika parani. Tämä hyvä taso pyritään turvaamaan uudistuksen avulla, ministeri Räsänen totesi.

Ministeri Räsänen korosti, että tutkimuksen mukaan ne kansalaiset, jotka ovat olleet yhteydessä poliisin, ovat erittäin tyytyväisiä poliisin toimintaan. – Olen erittäin huolestunut siitä, että erityisesti niiden määrä, jotka eivät tee rikosilmoitusta, siksi että ajattelevat poliisin olevan kykenemätön ratkaisemaan asian tai ajattelevat, ettei poliisi ole kiinnostunut asiasta, on noussut selvästi. Kansalaisille viestin pitäisi olla selvä: aina pitää tehdä ilmoitus poliisille, ministeri painotti.

Ministeri Räsänen korostaa, että turvallisuuden tunne on useiden osien summa ja siihen vaikuttavat useat tekijät. – Esimerkiksi rakennetun ympäristön suunnittelu, poliisin näkyvyys kadulla ja katujen kunnossapito vaikuttavat turvallisuuteen. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat merkittävimmin julkisuudessa käsitellyt tapahtumat Suomessa ja muualla maailmassa. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa onkin useita toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan juuri arkipäivän turvallisuuteen. Turvallisuus on mitä suuremmassa määrin eri toimijoiden yhteistyötä, ei vain poliisin työtä, ministeri Räsänen korostaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi