Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen haluaa parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Julkunen näkee, että vaikutusmahdollisuuksilla on suora yhteys tuottavuuteen ja yhteistoiminnan jatkuva heikentyminen näkyy työpaikkojen riita-asioiden lisääntymisenä.

– PAMin aluetoimistoihin tulevat yhteydenotot ja hoidettavat riita-asiat ovat lisääntyneet. Työsuhdeongelmien hoitaminen työpaikoilla on käynyt entistä hankalammaksi, toteaa Julkunen.
Yhtenä syynä tilanteeseen Julkunen pitää työntekijöiden kaventunutta mahdollisuutta vaikuttaa työhönsä ja työpaikkansa asioihin. Hän perustelee näkemyksensä SAK:n 2012 julkaistun työolobarometrin tuloksilla.

– Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet olivat barometrin mukaan heikentyneet, joka on seurausta työnantajien määräysvallan koventumisesta. On oletettavaa, että vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen huonontaa työpaikan ilmapiiriä ja keskustelukulttuuria. Harvemmin tällaisessa ilmapiirissä pystytään ratkomaan ongelmia, sanoo Julkunen.

-Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet heijastuvat sekä sitoutumiseen että työhyvinvointiin ja -tyytyväisyyteen, joilla kaikilla on suora vaikutus työn tuottavuuteen sekä muun muassa työurien pidentymiseen. Olen erityisen huolissani palvelualan työpaikoista, joissa on paljon osa-aikaisia työntekijöitä, koska osa-aikatyöntekijöillä on selkeästi pienemmät vaikutusmahdollisuudet työhönsä, korostaa Julkunen

Julkunen toivoisi, että osana kansallista työelämän yhteistyöhanketta nousisi kunnollinen keskustelu sekä käytännön toimenpide-esityksiä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta.

– Työnantajien direktio-oikeus, eli työnjohto-oikeus on ollut tabu, josta työnantajat eivät ole suostuneet edes keskustelemaan. Tästäkin asiasta pitäisi puhua ja miettiä vaikka pakottavia keinoja, joilla työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan, esittää Julkunen.
Kaarlo Julkunen osallistuu PAMin Viikko 5 –kampanjaviikkoon kiertämällä keskiviikkona 30.1. palvelualan työpaikoja Lahdessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.