Indeksiehdolla tarkoitetaan sellaista ehtoa vuokrasopimuksessa, jonka mukaan vuokran määrää tarkistetaan vuosittain vuokrasopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksessa mainitun indeksin mukaan. Ehdolla halutaan sitoa vuokran määrä nousemaan yleisen kustannustason mukaisesti. Käytetyimpiä indeksejä ovat elinkustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi.
Ennen vuoden 2013 alkua alle kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin ei ollut mahdollista ottaa indeksiehtoa. Indeksilain voimassaoloaikaa ei ole kuitenkaan jatkettu vuoden 2012 jälkeen. Tästä johtuen vuoden 2013 alusta lähtien tehtyihin sopimuksiin voidaan ottaa indeksiehto riippumatta siitä onko vuokrasuhde toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen. Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimuksissa muutos tuo siis mahdolliseksi ottaa myös alle kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin ehdon, joka sitoo vuokratason indeksiin.
Ennen vuoden 2013 alkua tehdyissä alle kolmen vuoden määräaikaisissa sopimuksissa rajoitusehto on vielä voimassa. Yksipuolisesti tehden vanhojen sopimusten muuttaminen indeksiehdon osalta ei ole mahdollista. Näihin vanhempiin sopimuksiin voidaan kuitenkin ottaa indeksiehto, mikäli osapuolet siitä yhteistuumin sopivat. Täten tarvitaan molempien osapuolien suostumus, jotta sopimusehdon muutos voitaisiin tehdä. Vuokranantaja ei voi myöskään vedota siihen, että määräaikainen sopimus irtisanotaan, mikäli ei suostuta indeksiehdon liittämiseen sopimuksen osaksi. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa, vaan se päättyy ilman irtisanomista määräajan päätyttyä.
Ensimmäinen vuokrankorotus lasketaan aina jakamalla tarkistusindeksi perusindeksillä ja kertomalla saatu desimaaliluku alkuperäisellä vuokranmäärällä. Perusindeksi mainitaan usein sopimuksessa, mutta mikäli näin ei ole tehty käytetään perusindeksinä vuokrasopimuksen tekohetken indeksiä. Tarkistusindeksinä käytetään tarkistusajankohtana Tilastokeskuksen viimeisimpänä julkaistua indeksilukua. Otetaan esimerkiksi vuokrasopimus, joka on tehty alkavaksi 1.7.2005 vuokran ollessa 650 euroa kuukaudessa.

Vuokrasopimuksessa mainitaan ehto: ”Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrantarkistus suoritetaan vuosittain aina heinäkuun ensimmäisenä päivänä”. Vuokrasopimuksen alkamishetken indeksiluku on 1591 ja tarkistusindeksi heinäkuussa 2006 voimassa ollut pisteluku 1623. Korotuksen laskutoimitus tapahtuu tapauksessa (1623/1591)x650=663,07e.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.