1.2.2013 alkaen lääkkeiden peruskorvaus ja alempi erityiskorvaus pienenevät, mutta lääkekatto aleni vuodenvaihteessa.

Peruskorvaus alenee 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylempi erityiskorvaus (100 %) säilyy ennallaan.

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) puolestaan laski vuoden alusta. Se on tänä vuonna 670 euroa. Tämän täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 1,50 euroa.

Korvausprosenttien pienenemistä tasapainottavat jonkin verran lääkkeiden hinnanalennukset, kun viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien lääkkeiden tukkuhinnat laskevat 5 prosenttia. Viitehintajärjestelmään kuuluu noin puolet korvattavista lääkepakkauksista.

Tukkuhintojen 5 prosentin lasku hyödyttää kaikkia lääkkeiden ostajia. Lääkekaton aleneminen taas helpottaa erityisesti paljon lääkkeitä käyttäviä. Lääkekorvausmuutosten vaikutukset useimpien suomalaisten lääkekuluihin ovat enintään 10 euroa vuodessa.

Lääkekorvausten muutokset liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan sairausvakuutuksen vuosittaisia lääkekorvausmenoja vähennetään 113 miljoonalla eurolla vuoden 2013 alusta lähtien.

Viime vuonna Kela maksoi lääkekorvauksia noin 1,3 miljardia euroa. Korvauksia sai noin 3,9 miljoonaa asiakasta. Lääkekorvauksia koskevia tilastotietoja on saatavissa Kelan tilastopalvelustawww.kela.fi/kelasto.

 

Asiakas voi seurata vuoden aikana kertyneitä lääkekustannuksiaan ja vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä verkossa www.kela.fi/asiointi. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Tiedot lääkkeiden hinnoista, korvattavuuksista ja keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä ovat nähtävissä www.kela.fi/laakehaku.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.