Poliisi tarkasti yli 800 anniskelupaikkaa yhteistyössä alkoholitarkastajien, pelastuslaitosten, työsuojelutarkastajien kanssa. Anniskelupaikoissa päihtyneille ja alaikäisille anniskelua tapahtui aikaisempaa huomattavasti vähemmän.

Poliisin, alkoholitarkastajien ja muiden viranomaisten anniskelupaikkoihin tekemässä valvonnassa 25. – 27.tammikuuta havaittiin viimesyksyistä valvontaa vähemmän järjestyksenvalvontaan liittyviä rikkeitä sekä päihtyneille ja alaikäisille anniskelua.

Tarkastuksia tehtiin 829 anniskelupaikkaan ja niiden ympäristöön eri puolilla Suomea. Tarkastuksen tekivät poliisi ja alkoholitarkastajat. Muutamilla paikkakunnilla mukana oli lisäksi pelastuslaitoksen edustaja ja työsuojelutarkastajia.

? Poliisi ja alkoholitarkastajat joutuivat puuttumaan tänä vuonna 58 tapauksessa (170 vuonna 2012) selvästi päihtyneelle anniskeluun ja neljässä tapauksessa alkoholia anniskeltiin alaikäiselle (18 vuonna 2012), poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta kertoo.

Valvonnassa havaittiin 28 järjestyksenvalvontaan liittyvää rikettä. Valtaosassa tapauksista järjestyksenvalvojatehtävissä toimivalla henkilöllä ei ollut järjestyksenvalvojakorttia työssään mukana. Järjestyksenvalvontaan liittyvät rikkeet olivat myös vähentyneet selvästi viime vuodesta.
Valvonnan aikana poliisi kirjoitti lisäksi erilaisista rikkeistä noin 30 rikosilmoitusta, rangaistusvaatimusta ja rikesakkoa.

Poliisitarkastaja Mia Poutasen mukaan valvonnan yhteydessä tavattiin lisäksi kymmenkunta laittomasti maassa oleskelevaa tai luvattomasti työskentelevää ulkomaalaista. Lisäksi poliisi teki 12 lastensuojeluilmoitusta. Järjestyshäiriöitä anniskelupaikoissa tai niiden edustalla oli yhteensä 50 tapauksessa.

Anniskeluluvan myöntäneille viranomaisille tehtiin 130 ilmoitusta havaituista rikkomuksista.
Anniskelupaikkojen valvonnassa olivat erityisinä kohteina päihtyneille ja alaikäisille anniskelu, anniskelupaikan järjestyksenvalvonta sekä anniskelutoiminnan vaikutukset ravintolan edustalla ja välittömässä läheisyydessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.