Sisäministeri Päivi Räsänen tuomitsee kaiken kokoontumis- ja sananvapautta loukkaavan väkivallan. Eilistä välikohtausta Jyväskylässä ministeri pitää erittäin valitettavana.

Poliisitutkinta Jyväskylän kirjastossa tapahtuneesta väkivaltatilanteesta on käynnissä.

– Jyväskylässä tapahtunut rikos ja sen taustat ja mahdolliset kytkennät selvitetään poliisin tutkinnassa. Tapauksen ja hyökkääjien taustat selvitetään perusteellisesti. On tärkeää, että Jyväskylän tapauksesta ei ryhdytä tekemään pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ennen kuin käytössä on poliisin suorittaman esitutkinnan tuloksia, toteaa sisäministeri Päivi Räsänen.

– Ääriliikkeiden toimintaa seurataan ja uhka-arvioita päivitetään turvallisuusviranomaisten taholta jatkuvasti. Suojelupoliisi on ollut viime aikoina huolestunut ääriliikkeiden aktiviteetin kasvusta ja eri ryhmien välisen vastakkainasettelun lisääntymisestä. Suojelupoliisi on arvioinut, että se ei vielä aiheuta vaaraa yhteiskunnan turvallisuudelle laajemmin.

Sisäministeriö julkaisi 21.tammikuuta tilannekatsauksen väkivaltaisesta ekstremismistä Suomessa. Katsauksessa on todettu, että äärioikeistolainen ekstremismi on Suomessa kokonaisuutena arvioiden vähäistä. Sen sijaan väkivaltainen vastakkainasettelu on varsin yleistä monessa Euroopan maassa jo pidemmän aikaa, ja on nähtävissä että ääriryhmät myös tietoisesti pyrkivät näyttäviin julkisiin esiintymisiin ja keskinäisiin yhteenottoihin. Suomessa näitä yhteenottoja ei ole ollut, ja on tärkeää että kaikin keinoin pyrkiä estämään ilmiön leviämistä Suomeen.

Valtioneuvosto hyväksyi 14.6.2012 osana sisäisen turvallisuuden ohjelmaa toimenpideohjelman väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi.

Toimenpideohjelmassa on päätetty 12 toimenpiteestä, joilla ennalta ehkäistään ääriajatteluun perustuvaa väkivaltaa. Yksi keskeinen toimenpide on paikallisen moniviranomaistoiminnan käynnistäminen väkivaltaisen ekstremismin tunnistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

Toiminta on käynnistynyt ensi vaiheessa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa ja siinä eri viranomaiset, kuten opetus-, sosiaali- ja terveysviranomaiset, nuorisotoimi ja poliisi yhdessä toteuttavat paikallisia toimia ääriliikkeiden toiminnan ennalta ehkäisemiseksi. On myös tärkeää jatkaa toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Suojelupoliisi seuraa sellaisten ryhmien ja yksilöiden toimintaa, jotka voivat muodostaa uhkan valtion turvallisuudelle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.