STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää

Talouskriisin seurauksena yksityisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet Suomessa nopeasti. STTK:n tavoitteena on, että Suomeen syntyy 200 000 uutta työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Työpaikkoja on saatava erityisesti yksityiselle sektorille.
– Korkea työllisyysaste turvaa myös hyvinvointipalveluiden ja etuuksien rahoitusta, puheenjohtaja Mikko Mäenpää korostaa.

Suomen talouden on ennustettu kasvavan lähitulevaisuudessa heikosti. Vaatimaton talouskasvu on seuraus heikosta suhdannetilanteesta, eräiden avainsektoreiden ongelmista ja tuotannon alhaisesta lisäarvosta.

– Hallituksen tehtävä on ohjata Suomi työllistävän ja kestävän kasvun uralle. Ylimitoitettuja sopeutustoimia pitää välttää, sillä ne vain syventävät lyhyen aikavälin talousongelmia.

Suomen on Mäenpään mielestä keskityttävä parantamaan nimenomaan reaalista kilpailukykyä.
– Tarvitsemme ensisijaisesti toimenpiteitä tuottavuuskasvun vauhdittamiseksi ja jalostusasteen nostamiseksi. Panostamalla laajasti koulutukseen ja osaamiseen Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Suomalainen työ menestyy, jos teemme laadukkaita tuotteita ja palveluita, joita muut eivät tee. Hintakilpailussa emme pärjää, Mäenpää linjaa.

Suomi on kilpailukykyvertailuissa maailman kärkimaita. Suomen todellinen suoriutuminen ja potentiaalinen suorituskyky eivät kuitenkaan kulje käsi kädessä.

– Suomessa on paljon vahvuuksia ja mahdollisuuksia, joiden varaan voidaan rakentaa.

Lyhyellä aikavälillä tarvitaan myös maltillisia, tuottavuuden kasvuun perustuvia palkkaratkaisuja. Se antaa aikaa reaalisen kilpailukyvyn kehittämiseen ja talouden rakenteiden monipuolistamiseen.

Ansiotulojen verotusta ei pidä kiristää

Mäenpää korostaa, että palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi ansiotuloverotusta ei saa kiristää.

– Sitä olisi pikemminkin pieni- ja keskituloisilla kevennettävä työllisyyden vahvistamiseksi.

STTK muistuttaa, että toimiva hallinto ja julkiset palvelut kuten päivähoito, koulutus ja terveydenhuolto sekä kattava sosiaaliturva mahdollistavat väestön osallistumisen työelämään ja tukevat kasvua. Pienet tuloerot ja sosiaalinen yhtenäisyys edistävät kasvua.

– Näistä vahvuuksista on pidettävä kiinni myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Työn tarjontaa korostava politiikka tarvitsee onnistuakseen myös työn kysyntää. STTK:n puheenjohtaja vaatii hallitusta laatimaan elinkeinopoliittisen strategian, jossa linjataan elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamista uusien työpaikkojen synnyttämiseksi.

– Julkisen talouden tilanne antaa meille edelleen toimintamahdollisuuksia kasvupolitiikassa. Julkisen sektorin toiminta on kasvun edellytysten luomisessa osa vastausta, ei osa ongelmaa, Mikko Mäenpää sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.